HomeNieuwsVeiligheidStadspartij zet veiligheid hoog op politieke agenda

Stadspartij zet veiligheid hoog op politieke agenda

politiepet.gif
De afgelopen tijd bereikt de Stadspartij een stroom van vragen over veiligheid, vernielingen en algemene verloedering van de openbare ruimte. Ook andere partijen merken dit thans op en verlangen een drastische aanpak ter verbetering van de situatie. In het forum Algemene Zaken heeft de Stadspartij er bij de burgemeester op aangedrongen om meer openheid te geven aan de Purmerendse gemeente raad over wat er nu actueel speelt in Purmerend. Wat eraan gedaan wordt en of de raad hierin meer dan tot nu toe kan worden betrokken. De Stadspartij kreeg steun van de ander partijen zodat de burgemeester na aanvankelijk aarzelen toezegde aan de wens van de raad gehoor te zullen geven. In een volgend overleg van het forum Algemene Zaken zal er concreet worden ingegaan op hoe dit het beste kan gaan plaatsvinden.
  

In de raadsvergadering onderstreepten de PvdA en het CDA nog eens de noodzaak van een onorthodoxe aanpak van de onveiligheid in Purmerend. De PvdA wil dat Burgernet wordt ingevoerd. Bij Burgernet wordt gedoeld op een telefoon systeem waarbij burgers door de politie worden gevraag om actief in hun buurt uit te kijken naar gezochte personen. Proefprojecten lopen inmiddels in Nederland. Afgesproken werd in de raad om even de resultaten van die projecten af te wachten. Die resultaten zij overigens bij tussentijdse evaluatie al succesvol gebleken.

Het CDA kwam met een voorstel om rondom winkelcentra meer cameratoezicht te laten plaatsvinden. Nu blijkt dat via het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) een dergelijke aanpak ,als onderdeel van meer maatregelen, al loopt voor winkeliers. Raadslid Ernst Ankersmit (Stadspartij) drong er dan ook op aan om juist meer cameratoezicht voor de openbare ruimte te realiseren. Zo werd het CDA-voorstel geherformuleerd. Ankersmit noemde voorbeelden waar nu al camera’s goed zouden kunnen worden gebruikt (treinstations, Metereorenweg, Arcade gebouw , Kaasmarkt enz.) mits uiteraard wel bemand. In Maastricht is een dergelijke aanpak zeer succesvol, hij stelde voor om daar eens te gaan kijken.

cameratoezicht.jpgNatuurlijk waren er partijen die met privacy argumenten in de hand een toenemend cameratoezicht afwezen. De Stadspartij wees die partijen erop dat burgers verwachten dat de politiek de veiligheid in de openbare ruimte naar behoren verzekerd. De burger heeft in dit kader geen behoefte aan een discussie met opgeklopte privacy bezwaren. Ook concludeerde de Stadspartij dat het punt veiligheid eindelijk in de gemeenteraad de aandacht begint te krijgen waarvoor de Stadspartij al enige tijd pleit. De burgemeester verwees naar de eerdere afspraken in het forum Algemene Zaken hierover en neemt het punt cameratoezicht mee in het door hem toegezegde vergaderstuk voor de eerstvolgende discussie in het forum.

Veiligheid artikelen