HomeNieuwsVeiligheidStadspartij wil extra toezicht tegen vernielingen jaarwisseling

Stadspartij wil extra toezicht tegen vernielingen jaarwisseling

Prullenbak-Vuurwerkschade

De komende jaarwisseling wil de gemeente extra maatregelen nemen om de vernieling aan openbare spullen te verminderen. Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld het afsluiten van prullenbakken door middel van een nieuwjaarssluiting. Met deze sluiting is de prullenbak afgesloten voor vuurwerk. “Mensen moeten zich er bewust van worden dat de gemeenschap, dus wij met z’n allen, opdraaien voor deze niet begrote kosten”, liet wethouder Helm begin 2011 weten.

De gemeente Purmerend heeft vastgesteld dat er tijdens de jaarwisseling vorig jaar voor 100.000 euro schade is aangericht door vuurwerkschade aan prullenbakken, parkeermeters en verkeersborden. Fractievoorzitter Mario Hegger van de Stadspartij ziet in de maanden voor en tijdens oud en nieuw meer in extra toezicht op straat. “En met verbeterde opsporing en zwaardere straffen moet het mogelijk zijn om het illegale vuurwerk zoveel mogelijk uit de handel te halen.”

78 prullenbakken

Tijdens de jaarwisseling 2010-2011 zijn er in totaal 78 prullenbakken, 6 verkeersborden en 3 parkeermeters vernield. De gemeente moest deze spullen allemaal vervangen, omdat ze zodanig zijn vernield dat ze niet meer te gebruiken zijn. Het schadebedrag is inclusief manuren voor het vervangen van de spullen. In Purmer-Noord, Purmer-Zuid en Overwhere zijn verreweg de meeste prullenbakken vernield. De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie.

Extra maatregelen

Dit jaar wil de gemeente rond de jaarwisseling extra maatregelen nemen om de vernieling aan openbare spullen te verminderen. Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld het afsluiten van prullenbakken door middel van een nieuwjaarssluiting. Met deze sluiting is de prullenbak afgesloten voor vuurwerk.

Mario_Hegger_2011-08Schade zeer groot

De Stadspartij is geschrokken van de schade die is veroorzaakt tijdens en rond de afgelopen jaarwisseling. “Maar Purmerend staat hier niet alleen in, zegt Mario Hegger (foto). “Verschillende gemeenten in het land kwamen na afloop van de jaarwisseling tot de conclusie dat de schade zeer groot bleek te zijn en dat er veel slachtoffers te betreuren waren ten gevolge van het afsteken van vuurwerk. Een aantal burgemeesters gaf aan dat de verkoop van vuurwerk aan particulieren verboden zou moeten worden. Het vuurwerk mag volgens de burgemeesters dan uitsluitend door daarvoor gecertificeerde bedrijven worden afgestoken. Dit volgens de burgemeesters kan op initiatief van particulieren of door de gemeente zelf.”

Eigen verantwoordelijkheid

De Stadspartij is het ermee eens dat het afsteken van vuurwerk risico’s met zich meeneemt als de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.  “Moet je dan het afsteken van vuurwerk voor miljoenen mensen gaan verbieden?” Vraagt Hegger zich af. “Er is ook nog iets als eigen verantwoordelijkheid. De grootste problemen worden veroorzaakt door diegene die illegaal vuurwerk afsteekt. Daar zit veel meer kracht in dan toegestaan. Door deze extra kracht is het voor bepaalde personen lollig om zaken in de openbare ruimte gewoonweg op te blazen. Met legaal vuurwerk is dat bijna niet te doen.  Ook afgelopen jaar en jaarwisseling was er een spoor van vernielingen door heel Nederland. De grote steden hebben extra politie ingezet om de vele raddraaiers aan te houden en voor het gerecht te slepen. Justitie is met hoge strafeisen gekomen. Wat is het gevolg? De rechtelijke macht heeft besloten om de hoge strafeisen niet over te nemen waardoor er geen waarschuwend effect is gekomen voor de volgende oud en nieuwviering.”

Ondergronds

Er wordt steeds vaker geroepen om het vuurwerk voor particulieren te verbieden. “Het is tot nu toe niet gelukt om het illegale vuurwerk van de markt te halen,” vervolgt Hegger. “De Stadspartij gaat er vanuit dat het dan helemaal niet gaat lukken. Als legale verkoop aan particulieren wordt verboden gaat het juist ondergronds en zal het illegale vuurwerk nog meer in handen komen van criminele organisaties. Het vuurwerk wordt namelijk veel duurder. De harddrugs kunnen al niet effectief worden aangepakt, laat staan het illegale vuurwerk.”

Verbeterde opsporing en zwaarder straffen

Met verbeterde opsporing en zwaarder straffen moet het volgens Hegger mogelijk zijn om het illegale vuurwerk zoveel mogelijk uit de handel te halen. “Het alternatief is mooi legaal siervuurwerk en kleine bommetjes. Bij het verbieden van het legale vuurwerk zal het hek van de dam zijn. Burgers voelen zich betutteld door de overheid en komen vanzelf in verzet. Want, laten  we eerlijk  zijn, de meeste mensen hebben er plezier van en een kleine groep probeert het altijd te verpesten. Juist die groep moet met schadeverhaal en hoge boetes of werkstraf voelen dat de schade die zij veroorzaken ook weer moeten terug betalen.”

Extra toezicht

De Stadspartij ziet in de maanden voor en tijdens oud en nieuw meer in extra toezicht op straat. “Het zijn de maanden voor oud en nieuw  dat er vernielingen worden gepleegd en daar moet streng tegenop worden getreden. De ouders blijven daar ook verantwoordelijk voor. Kijk zelf eens waar je kroost mee bezig is en met wie hij of zij omgaat. Meldingen van bewoners moeten adequaat worden gebruikt om de daders op heterdaad te pakken. De Stadspartij zal niet accepteren dat de schade weer zo groot zal zijn terwijl iedereen weet dat het geld niet voor het oprapen ligt. Het dichtmaken van vuilnisbakken kan de schade beperken maar de daaropvolgende vervuiling zal het straatbeeld niet ten goede komen.”

ZIE OOK:

Veiligheid artikelen