HomeNieuwsEconomieStadspartij-Beemster Polder Partij op bezoek bij melkveehouders Barbara en Martin de Moel

Stadspartij-Beemster Polder Partij op bezoek bij melkveehouders Barbara en Martin de Moel

Martin en Barbara de Moel, 2e en 3e v. l.
Foto Stadspartij-BPP


In het kader van ken de agrarische activiteiten in de Beemsterpolder, bezochten  Nico de Lange, Roza Marie Langerijs (verslag) en Jan de Lange en wethouder Mario Hegger de melkveehouderij van Martin en Barbara de Moel in Westbeemster.

Op het erf van het bedrijf vond de hartelijke ontvangst door Barbara en Martin plaats.
Martin vertelde over het ontstaan van het bedrijf. Zijn ouders hadden een veehouderijbedrijf in Heerhugowaard, een groot deel van de agrarische grond was nodig voor woningbouw en zij moesten dus op zoek naar een ander boerenbedrijf. Die vonden zij in 1994 aan de Zuiderweg in de Beemster. Martin en Barbara gingen in 1999 hier samen verder boeren.

De ouders van zijn vrouw Barbara zochten om dezelfde reden ook een ander melkveebedrijf. Toen kwam het melkveebedrijf van de buurman te koop en besloten zij dit bedrijf gelegen aan de Zuiderweg op no. 5 te kopen met het oog op de toekomst om beide bedrijven later samen te kunnen voegen.

Bedrijf in ontwikkeling

Barbara en Martin hebben  inmiddels vier zonen, de oudste is 15 jaar en wellicht één van de bedrijfsopvolgers voor de toekomst.

De twee melkveehouderijbedrijven zijn ondertussen een aantal jaren geleden samengevoegd. In de loop der jaren is er op Zuiderweg 3 een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor het inmiddels gegroeide  aantal melkkoeien. Het jongvee wordt in verband met ruimte gebrek al een flink aantal jaren gestald en verzorgt door de vader van Barbara op Zuiderweg 5.

Plan is om de oude loopstal op Zuiderweg 3, die echt aan vervanging toe is, te slopen. Daarvoor in de plaats  er een nieuwe stal voor de opfok van het jongvee voor terug te bouwen.  Maar om dit te realiseren moet eerst de milieuvergunning aangepast worden i.v.m. de stikstof. Zij zijn hiervoor reeds vanaf oktober 2022 in contact met de Provincie.

Advies

Ter plaatste wordt door ons geadviseerd om ook een keukentafelgesprek aan te gaan met het agrarische team van de Gemeente Purmerend. Zij kunnen adviseren wat de mogelijkheden zijn om dit proces vlot in gang te zetten.

Vervolgens ging het bezoek door de loopstal naar buiten, waar de koeien heerlijk buiten liepen te grazen. Het vers gemaaide gras lag al klaar voor het voerhek voor de avond.

Barbara en Martin werden bedankt voor hun gastvrijheid en alle informatie over hun bedrijf.

Economie artikelen