HomeNieuwsMilieuStaatsbosbeheer en Stadsverwarming Purmerend werken samen rond groene warmte

Staatsbosbeheer en Stadsverwarming Purmerend werken samen rond groene warmte


houtsnippers
Stadsverwarming Purmerend (SVP) gaat snoeihout uit Nederlandse bossen gebruiken om de bewoners van Purmerend te voorzien van duurzame warmte. Staatsbosbeheer en SVP hebben dat vastgelegd in een intentieverklaring voor strategische samenwerking. Staatsbosbeheer en SVP delen een gevoel van verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. In 2011 gaan beide partijen kijken hoe zij kunnen samenwerken voor de levering en afname van regionaal snoeihout. SVP onderzoekt de mogelijkheden van een biomassacentrale omdat groene warmte erg duurzaam is en er dus flink wat CO
2 te besparen valt. Voor een betrouwbare warmtelevering is het belangrijk dat beschikbaarheid, levering en kwaliteit van grondstoffen goed geregeld zijn. Staatsbosbeheer kan hieraan invulling geven door snoeihout uit bos en landschap te leveren. Door vraag en aanbod met lokaal maatwerk op elkaar af te stemmen kunnen Staatsbosbeheer en SVP hun plannen sneller realiseren. Ook gaan beide partijen innovatieve biomassatechnieken onderzoeken.
Purmerend zit er duurzaam warm bij

Circa 75% van de stad Purmerend is aangesloten op stadsverwarming. Met een toekomstbestendig distributienet en groene warmte voor 24.000 huishoudens en 1.000 bedrijven in Purmerend realiseert SVP vanaf 2014 een CO2-reductie van 100.000 ton per jaar en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
SVP werkt aan het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland door een energietransitie: de overstap van grijze restwarmte naar groene, hernieuwbare warmte. Het doel is om voor 60.000 inwoners van Purmerend groene warmte te produceren, onder meer met biomassa. Met het onlangs bekrachtigde voornemen is Purmerend voor lange tijd verzekerd van de benodigde duurzame biomassa. Uiteraard let SVP op de duurzaamheid van de gehele keten: het betreft een reststroom van duurzaam gekweekt hout en snoeihout, zoveel mogelijk lokaal en regionaal verkregen, met efficiënte logistiek en duurzaam vervoer, en energetisch zo efficiënt mogelijk ingezet.

Mooie en goed onderhouden bossen
Het snoeihout kan komen uit bijvoorbeeld het Purmerbos, maar ook uit andere bossen in de Randstad. Staatsbosbeheer hoopt bij daadwerkelijke realisatie van SVP’s plannen hiermee achterstallig en bestaand onderhoud aan de bossen te kunnen financieren. Daardoor blijven deze bossen, ondanks de bezuinigingen op natuur, mooi en goed toegankelijk voor bezoekers en sterk in ecologische zin. Staatsbosbeheer werkt graag op lokaal niveau samen met energiebedrijven, zoals ook in Breda en op Texel. Zo worden namelijk transportkosten beperkt en hebben bezoekers letterlijk warm voordeel van de werkzaamheden in het bos. Bossen van Staatsbosbeheer hebben het FSC-keurmerk en hout uit deze bossen wordt gebruikt voor bijvoorbeeld vloeren, kozijnen en meubelen. Het restmateriaal en snoeihout kan goed gebruikt worden als milieuvriendelijke grondstof voor de productie van groene energie.

Groene warmte in Nederland
In Nederland is er nog nauwelijks aandacht voor groene warmte uit biomassa. Maar in Scandinavië is het heel gewoon om je huis hiermee te verwarmen. Vaak zie je dat daar een lokaal warmtebedrijf houtsnippers verbrandt (van duurzaam gekweekt hout en snoeiafval) en de groene warmte aan huishoudens en bedrijven levert. Houtverbranding is een beproefde technologie en warmte-infrastructuur is juist in het dichtbevolkte Nederland uitstekend toepasbaar. Van de Nederlandse primaire energie wordt slechts 25% gebruikt voor elektriciteit tegenover 40% voor warmte. Qua eindverbruik beslaat warmte zelfs 70% van de Nederlandse energiebehoefte. Voor het behalen van onze (inter)nationale duurzaamheiddoelstellingen op energiegebied kan Nederland niet zonder groene warmte.

Voorgangsbericht Stadsverwarming
De webredactie van de Stadspartij heeft in de bijlage het 4e voortgangsbericht over de Stadsverwarming van wethouder Berent Daan als toevoeging aan het persbericht van de Stadsverwarming geplaatst.

Milieu artikelen