HomeNieuwsVeiligheidSpelregels rondom particuliere verwijdering asbestdaken

Spelregels rondom particuliere verwijdering asbestdaken


Vanaf 2024 komt er een verbod op het bezit van asbestdaken. Dit verbod gaat gelden voor alle asbestdaken. Zowel voor grote oppervlakten als schuren en stallen maar ook voor bijvoorbeeld een kleine fietsenstalling in de achtertuin. Het verbod geldt voor zowel particulieren als bedrijven als (overheids)instellingen.

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbestdak zelf verwijderen. Op basis van het Bouwbesluit gelden hier strikte voorwaarden voor. Een toelichting staat hieronder.

Inhoud
De asbestregelgeving is streng en moet het milieu beschermen. De regelgeving beschermt ook werknemers die dagelijks risicovolle werkzaamheden met asbest uitvoeren.

Het verwijderen van asbestdaken gebeurt bijna altijd door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Dit moet volgens de wet. Een niet gecertificeerd bedrijf mag dit werk dus niet uitvoeren. Een gecertificeerd bedrijf zal altijd een asbestinventarisatie laten opstellen. Uit deze inventarisatie blijkt onder meer:

  • het soort asbest
  • de plaatsen waar het zit
  • welke methode van verwijderen het beste is

De eigenaar van het dak (of voor hem het saneringsbedrijf) moet de asbestsanering van te voren melden bij de gemeente. Daarnaast moet een asbestverwijderingsbedrijf de sanering ook melden bij de ISZW en zijn certificerende instelling.

De hoofdregel is dus dat alleen een gecertificeerd bedrijf asbest mag verwijderen. Bepaalde strikt omschreven toepassingen mag een particulier zelf verwijderen. Ook dan moet u altijd minimaal 5 dagen van te voren melding doen bij de gemeente.

Bij de verwijdering van asbestdaken door een particulier gelden de voorwaarden hieronder. Wanneer een particulier niet aan al deze voorwaarden voldoet, moet hij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf
Dit betekent dat er sprake moet zijn van een particulier die het asbest verwijdert. De particulier mag dus geen hulp aan een aannemer of andere professional vragen. De particulier moet het zelf doen. Een agrariër is trouwens geen particulier voor zijn bedrijfsgebouwen. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag asbest van bedrijfsgebouwen verwijderen.

In zijn geheel verwijderen
Zaag of breek de platen niet. Ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn. Haal een plaat in zijn geheel van het dak af. Het breken van platen veroorzaakt namelijk vezelemissie. Deze vezelemissie veroorzaakt dan weer blootstelling aan asbest.

Geschroefde platen
De platen moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms is de bevestigingsmethode spijkeren, nieten of lijmen. Dan mag u de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van vezels is bij deze bevestigingsmethoden te groot.

Waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn
Als de platen verweerd of kapot zijn, dan zijn de vezels niet meer hechtgebonden. Het risico op emissie van vezels bij het verwijderen is dan te groot. In deze gevallen kan alleen een gecertificeerd bedrijf de asbest verwijderen. Een asbestinventarisatiebureau kan bepalen of vezels hechtgebonden zijn. Een particulier mag daken waarin de vezels niet meer hechtgebonden zijn niet verwijderden.

Niet zijnde dakleien
Bij dakleien is het risico op breuk zo groot dat een particulier dit niet zelf mag verwijderen. Vaak zijn dakleien aan de bovenkant vastgespijkerd.

Uit een woning of uit een bijgebouw dat staat op het erf van die woning
Er moet sprake zijn van een particuliere woonfunctie. Ook bij een nevenfunctie, zoals een tuinhuisje, mag een particulier zelf verwijderen.

Niet in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf gebruikt wordt of bedoeld is voor dat gebruik:

Is een bijgebouw in gebruik voor bedrijfsmatige activiteiten zoals een schoonheidssalon of een administratiekantoor? Dan is er geen sprake meer van een woonfunctie. In dat geval mag de verwijdering niet particulier plaatsvinden.

En de oppervlakte van de te verwijderen platen maximaal 35 m2 per kadastraal perceel bedraagt
Een particulier mag dus maximaal 35m2 per kadastraal perceel verwijderden. Wilt u meer verwijderen dan moet een gecertificeerd bedrijf dit doen.

Voor het zelf veilig verwijderen van asbest bestaat geen blauwdruk. Denk aan uw eigen veiligheid! Niet alleen voor het asbestgevaar. Maar ook omdat u wellicht op hoogte werkt of misschien op een oud dak dat kan instorten. U moet zelf bepalen of u in staat bent het werk uit te voeren.

Veiligheid artikelen