HomeNieuwsMilieuSluiten kolencentrales goed voor Nederlandse welvaart

Sluiten kolencentrales goed voor Nederlandse welvaart


Onlangs berichtte de NOS over het conceptrapport over de effecten van het sluiten van alle kolencentrales, dat momenteel wordt opgesteld in opdracht van minister Kamp. Hieruit blijkt dat de CO2-uitstoot met 31% daalt als alle centrales sluiten en dat de leveringszekerheid niet in het geding komt. Greenpeace en Natuur & Milieu zien het rapport als een duidelijk signaal dat de centrales zo snel mogelijk dicht moeten en kunnen.

Ook wordt in het bericht genoemd dat het sluiten van de centrales 7 miljard euro zou kosten. Dit bedrag is een optelsom van de verwachte stijging aan energielasten tussen nu en 2050. Verwacht wordt dat de prijs zal stijgen met o,4 cent per kilowattuur, dat komt neer op ongeveer 14 euro per huishouden per jaar. Een bescheiden bedrag om te betalen voor een schoner en gezonder klimaat, wat Greenpeace en Natuur & Milieu betreft.

Conceptrapport

De gelekte documenten betreffen een conceptversie van het rapport. Hierin is nog niet meegenomen dat het sluiten van de centrales Nederland ook financieel voordeel oplevert. Als deze baten mee worden genomen, levert het sluiten zelfs netto welvaartswinst op voor Nederland. Daarnaast is het sluiten van de kolencentrales de meest kostenefficiënte manier om te voldoen aan de CO2-reductie die Nederland heeft toegezegd in Parijs. Ook dit is nog niet meegenomen in het conceptrapport.

Sluiten kolencentrales goed voor Nederlandse welvaart

Uit de gelekte stukken blijkt dat de CO2-uitstoot significant daalt als alle centrales sluiten en dat de leveringszekerheid niet in het geding komt. Dit komt overeen met eerdere studies waarin gekeken is naar de effecten van het sluiten van de alle kolencentrales. Zo bleek uit eerder onderzoek van SEO in opdracht van Natuur & Milieu dat het vervroegd sluiten van alle Nederlandse kolencentrales 4,7 miljard euro aan extra welvaart voor Nederland oplevert, als niet alleen de kosten, maar ook de maatschappelijke baten mee worden genomen. Deze welvaartswinst wordt grotendeels veroorzaakt door vermeden kosten voor schade aan volksgezondheid en klimaat.

Klimaatafspraken Parijs

In het conceptrapport zijn de prijs-effecten van de klimaatafspraken in Parijs nog niet meegenomen. Daardoor wordt er in het conceptrapport nog gerekend met een onrealistisch lage CO2-prijs en wordt er ook geen rekening gehouden met toenemende energie-opwek uit wind en zon. Beide effecten zorgen ervoor dat het veel duurder wordt om de kolencentrales open te houden. De precieze effecten worden momenteel nog doorgerekend voor het definitieve rapport en zullen na de zomer worden gepresenteerd.

Adviescommissie sluiten kolencentrales

Greenpeace en Natuur & Milieu zitten in de adviescommissie die is ingesteld voor het onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken leidt naar de effecten van het sluiten van alle kolencentrales in Nederland. Deze adviescommissie in het najaar advies aan het kabinet uitbrengen over het uitfaseren van de Nederlandse kolencentrales uit de Nederlandse energievoorziening.

Milieu artikelen