Schoolzwemmen


Schoolzwemmen moet zo snel mogelijk terugkomen om te voorkomen dat er nog meer kinderen verdrinken. Nadat zondag een veertienjarige jongen uit Utrecht was verdronken in de Maarsseveense Plassen, doet Raymond van Mourik, directeur van de Reddingsbrigade, een oproep in de Telegraaf om het schoolzwemmen in Nederland zo snel mogelijk terug te brengen.

De tussenbalans stemt opnieuw zorgelijk. Deze zomer zijn in Nederland zeker al elf zwemmers om het leven gekomen.
“Als we de zwemcultuur in Nederland blijven afbreken, krijgen we Poolse toestanden waar jaarlijks honderden mensen verdringen. “Afnemende zwemvaardigheid is een trend die we al jaren zien, evenals de opwaartse trend in het aantal dodelijke ongevallen”, stelt Van Mourik. Uit eerder onderzoek blijkt dat vooral de zwemvaardigheid van allochtone kinderen te wensen overlaat.

Verantwoordelijkheid zwemlessen bij ouders
De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt volgens de directeur van Reddingsbrigade Nederland in de eerste plaats bij de ouders. ,,Wij zijn het verplicht aan onze kinderen om de zwemcultuur eigen te maken”. Van Mourik ziet ook in dat dit niet voor alle ouders financieel haalbaar is.
Het kabinet heeft er zijn handen vanaf getrokken. Dat stelt zich, al enkele jaren ook op het standpunt dat het op de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van ouders dat kinderen leren zwemmen.

Schoolzwemmen in Purmerend
De Stadspartij ziet het liefst dat het schoolzwemmen in Purmerend opnieuw geïntroduceerd wordt, waarbij het volledige ABC-diploma als uitgangspunt wordt genomen. In ieder geval dient de vangnetregeling voor de groepen 7/8 hersteld te worden, waarbij alle leerlingen de basisschool verlaten met het volledige zwemdiplomapakket ABC.
Bij de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord heeft de Stadspartij zich er bij neer moeten leggen dat er te weinig draagvlak in de gemeenteraad bestaat om het schoolzwemmen onverkort opnieuw in te voeren. De meeste partijen vinden het schoolzwemmen een taak en verantwoordelijkheid voor de ouders. Daarnaast wordt als belemmering gezien dat het zich moeilijk laat inpassen in de huidige schoolstructuur. Bovendien is er een goede financiële regeling voor huishoudens met een laag inkomen. De herinvoering van schoolzwemmen zou ook leiden tot hogere lasten voor Purmerenders.

Veiligheid artikelen