HomeNieuwsEconomieSamenwerking ondernemers Purmerend Centrum net onvoldoende voor BIZ

Samenwerking ondernemers Purmerend Centrum net onvoldoende voor BIZ

EntreeHA
De peiling naar een draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum onder de ondernemers is negatief afgelopen. De eerder vastgestelde BIZ-verordening zal daardoor niet in werking treden. Dat laat wethouder Mario Hegger in een bericht aan de gemeenteraad weten.
De ondernemers in de Purmerendse binnenstad hebben in navolging op het Wormerplein en de Koemarkt het initiatief genomen tot het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in hun gebied. Hiermee werken alle ondernemers voor een periode van vijf jaar organisatorisch en financieel met elkaar samen en investeren zij in de aantrekkelijkheid van hun gebied.
Draagvlakeisen aantonen

De BIZ kan alleen in werking treden nadat draagvlak is aangetoond onder de ondernemers conform landelijke, wettelijk vastgestelde draagvlakeisen. Dit draagvlak is van 6 november tot 13 december gemeten middels een formele stemming. Uit de telling, die op 16 december heeft plaatsgevonden, is gebleken dat er op dit moment en onder de -door de ondernemers gekozen -voorwaarden nét niet voldoende draagvlak is voor de oprichting van de BIZ.

2% tekort
Twee van de drie criteria zijn gehaald bij de draagvlakmeting. Meer dan de helft van de ondernemers heeft een stem uitgebracht en de totale vastgoedwaarde van de voorstemmers was ruim hoger dan die van de tegenstanders. Echter het criterium dat tweederde van de stemmers positief dient te zijn, is op 2% niet gehaald.
Nieuwe poging?
De gemeente Purmerend is voorstander van een georganiseerde samenwerking tussen ondernemers en bekijkt de komende maand de mogelijkheid van het eenjarig verlengen van de Reclamebelasting. Gedurende dit jaar kunnen de ondernemers onderling bepalen hoe zij vanaf 2021 de onderlinge samenwerking willen continueren. Wellicht resulteert dit in een hernieuwde poging een BIZ in te voeren, maar onder aangepaste voorwaarden.

foto Stadspartij

Economie artikelen