HomeNieuwsMilieuSamen de Noord-Hollandse natuur versterken

Samen de Noord-Hollandse natuur versterken

De biodiversiteit in Noord-Holland neemt nog af. Natuurpartners van de provincie willen het tij samen keren. Zij hebben tijdens het congres GroenKapitaalNH op 11 februari een verklaring overhandigd waarin zij de provincie oproepen samen de natuur te versterken.

Cees Mantel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) overhandigde de Verklaring Groen Kapitaal NH 2015 namens die partijen aan Jaap Bond, gedeputeerde natuur. De partijen verklaren zich in te spannen voor behoud en herstel van biodiversiteit in Noord-Holland en roepen de provincie op dit ook te doen. Bond: “We zitten op het goede spoor met het natuurbeleid maar de uitdagingen zijn groot. Er liggen mooie kansen bij de samenwerking tussen de verschillende sectoren.“

Cees Mantel van HHNK (links op de foto) overhandigt de verklaring aan gedeputeerde Jaap Bond.

Biodiversiteit in Noord-Holland
De biodiversiteit in Noord-Holland neemt nog af. Maar er zijn lichtpuntjes: de afname van de meest bedreigde soorten vermindert en er komt meer natuur bij door het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Veel kansen voor herstel van biodiversiteit liggen ook buiten dit netwerk. Biodiversiteit is de verscheidenheid van planten, dieren en ecosystemen en levert bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan een vruchtbare bodem, schoon water, bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagbestrijding.

Verklaring
Dertien partijen roepen de provincie met de verklaring  onder andere op door te gaan met de aanleg van het NNN, bij te dragen aan de van kennisontwikkeling en aan pilots bij (agrarische) bedrijfsvoering en het vergroten van de biodiversiteit van provinciale eigendommen zoals bermen wegen en de oevers van vaarwegen. De verklaring is ondertekend door: Natuurmonumenten, LTO Noord Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, PWN, Recreatie Noord-Holland, Hollands Particulier Grondbezit recreatieschap West Friesland en IVN.

Meer informatie
Meer informatie over het congres is te vinden op www.GroenKapitaalNH.nl.

 

Milieu artikelen