Milieu
Home Nieuws Milieu Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven om aan de Westpoortweg 4 windturbines te plaatsen. Daarmee geven zij invulling aan de afspraak uit het coalitieakkoord om in de MRA windturbineparken mogelijk te maken. Dat was hiervoor niet toegestaan.

Faciliteren initiatieven

Met de nieuwe omgevingsverordening biedt de provincie ruimte aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om windturbines te plaatsen. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van gemeenten gebieden aanwijzen waar windturbines mogen komen. De gemeenten in de MRA kunnen op basis hiervan verder invulling geven aan de Regionale Energiestrategieën. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent de benodigde vergunningen.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “Wij zijn blij dat wij dit initiatief in de metropoolregio Amsterdam mogelijk kunnen maken. Deze windturbines kunnen een mooie bijdrage leveren aan de doelen die wij hebben gesteld in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. Samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen verwachten we in Noord-Holland Zuid 2,7 TWh wind- en zonne-energie op te kunnen wekken in 2030. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten. Dit plan voldoet daar helemaal aan.”

Voorwaarden

De windturbines aan de Westpoorterweg liggen middenin het Noordzeekanaalgebied. Voor het bouwen van windmolens gelden de volgende voorwaarden: er moeten minsten 3 turbines van hetzelfde model op een rij worden gezet, waarbij een logische landschappelijke lijn wordt gevolgd. De onderlinge afstand tussen de molens moet bovendien gelijk zijn. De plannen voor de 4 turbines aan de Westpoorterweg voldoen aan deze eisen.

Milieu artikelen

Kabinet, reken je niet rijk met gebruikt frituurvet

Natuur & Milieu roept het kabinet op haar plannen voor de inzet van biobrandstoffen in mobiliteit aan te passen. Op basis van de huidige...

Houtstook

Lees ook: Probleem houtstook wordt onderschat In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u thuis uw houtkachel of haard...

Waterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun...

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we...

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven...

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.) Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via...

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven,...

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld. Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen...