HomeNieuwsMilieuRuim 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen

Ruim 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen


Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen vanaf 15 september subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: van dak, gevel, vloer/bodem, spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

De subsidie bedraagt ongeveer 20 procent van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Subsidie voor aanvullende maatregelen

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Huiseigenaren die hun hele huis of gebouw voorzien van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen krijgen een bonus van € 4.000 bovenop de subsidie. Voor VvE’s geldt die bonus per appartement. 

Activeringscampagne

Om woningeigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen start het ministerie van BZK in samenwerking met Milieu Centraal en de VNG in oktober een activeringscampagne. De campagne richt zich op huiseigenaren die al wel maatregelen overwegen maar om verschillende reden een beslissing uitstellen. Via de campagne worden huiseigenaren onder andere gewezen op de energieloketten. Gemeenten en hun energieloketten kunnen met eigen communicatie, campagnes en marketing inhaken op en gebruikmaken van de landelijke campagne.

De VNG is met de gemeenten en regio’s bezig om de campagne goed aan te laten sluiten op de lokale aanpakken en gemeentelijke ambities voor energiebesparing in woningen. Juist het samen optrekken en naar de burger en bedrijven toe bundelen van communicatie en marketing is essentieel. 

Innovatieve Aanpakken

Gemeenten hebben grote ambities in de energietransitie. Om de energietransitie te versnellen en ambitieuze gemeenten verder te helpen, ontwikkelt de VNG samen met haar leden het programma Innovatieve Aanpakken.

Het doel van de Innovatieve Aanpakken is om als gemeente samen met aanbieders van energiebesparende maatregelen, het energieloket en overige belangrijke partijen te komen tot versnelling van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Bouwend Nederland, stichting De Stroomversnelling en de VNG bieden hiervoor een ondersteuningsprogramma aan gemeenten en aanbieders. 

Meer informatie

Website RVO: subsidie energiebesparing eigen huis

Eerder VNG bericht: Meer geld voor innovatieve aanpakken energie

Milieu artikelen