HomeNieuwsMilieuRuim €42 miljoen voor Noord-Hollandse natuur

Ruim €42 miljoen voor Noord-Hollandse natuur


De provincie Noord-Holland stelt ruim €42 miljoen beschikbaar voor natuur. Bijna €30 miljoen gaat naar natuurbeheer door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat. Ook is €7,6 miljoen beschikbaar voor het afronden van het Natuurnetwerk Nederland met nieuwe natuur en nieuw beheer.
Een groot deel van de Noord-Hollandse natuur wordt beheert door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en het Goois Natuurreservaat. Voor ongeveer de helft van de natuur die deze partijen beheren stelt de provincie nu subsidie beschikbaar.

Daarnaast geven bijna 900 agrariërs met agrarische natuurbeheer ruimte aan de natuur op hun percelen, bijvoorbeeld aan weidevogels. Noord-Holland is nationaal en internationaal een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de grutto en de tureluur.

Behoud biodiversiteit
Noord-Holland heeft waardevolle natuur en landschap, zoals het Naardermeer. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het behouden en uitbreiden van deze natuur. Dit draagt bij aan behoud van biodiversiteit en een beter leefklimaat.

Natuurbeheer
Jaarlijks besteedt de provincie zo’n €20 miljoen aan (agrarisch) natuurbeheer uit voor gebieden die niet van de overheid zijn. Voor natuurbeheer van ruim 28.000 ha gaat het om ongeveer €10 miljoen. Voor agrarisch natuurbeheer van circa 3.000 ha zo’n €6,5 miljoen. Voor het afronden van het Natuurnetwerk Nederland door de aanleg en inrichting van nieuwe natuur met een subsidie SKNL zo’n €4 miljoen.

Noord-Holland heeft waardevolle natuur en landschap, zoals het Naardermeer. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het behouden en uitbreiden van deze natuur.

Milieu artikelen