HomeNieuwsEconomieROM InWest goed voor innovatief en sterk ondernemersklimaat in Noord-Holland

ROM InWest goed voor innovatief en sterk ondernemersklimaat in Noord-Holland

Noord Holland julij 1575
Foto afbeelding Stadspartij

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest is vrijdag 8 oktober gelanceerd in aanwezigheid van minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok, de Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal en de wethouders Victor Everhardt (Amsterdam) en Pieter Dijkman (Alkmaar). Met een kapitaal van € 160 miljoen euro ondersteunt ROM InWest ondernemers in Noord-Holland die zich inzetten voor de versnelling van de energietransitie en de circulaire economie.

Janet Nieboer is voorgedragen om per 1 januari 2022 aan te treden als directeur van ROM InWest. De ontwikkelingsmaatschappij gaat zich huisvesten in de Cupola XS — de voormalige koepelgevangenis in Haarlem.

Financiële en inhoudelijke ondersteuning ondernemer

Voor de oprichting van ROM InWest hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Noord-Holland Noord (NHN), de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de handen ineengeslagen. Ook wordt de samenwerking gezocht met partners als Horizon Flevoland en de ROM voor de regio Utrecht. ‘De ROM verbindt niet alleen partners, maar ook het regionale en landelijke economisch beleid, waarbij maatschappelijk rendement de boventoon voert’, zegt Ilse Zaal, gedeputeerde Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs van de provincie Noord-Holland. ‘Deze ROM wordt een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot economische versterking en vergroening van de gehele regio.’

Twee fondsen

Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder beschikt ROM InWest over twee fondsen:

  • Een fonds ter waarde van € 60 miljoen, gericht op innovatief MKB, met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri & food, logistiek en life sciences & health;

  • Een transitiefonds van € 100 miljoen, voor investeringen in de energietransitie en de circulaire economie, zoals investeringen om een groene waterstofinfrastructuur op te zetten.

Ook inhoudelijke ondersteuning

Naast de mogelijkheid tot financiële ondersteuning helpt ROM InWest ondernemers inhoudelijk op weg. ROM InWest biedt namelijk ook hulp bij knelpunten in business development. Zo toetsen specialisten plannen van ondernemers op financiële en technische haalbaarheid en worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Tot slot kan ROM InWest, net als de andere ROM’s in Nederland, uitvoering geven aan rijksregelingen. Denk hierbij aan het noodpakket ‘banen en economie’ of de recente Corona Overbruggingslening (COL). Zo komen publieke gelden uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk bij ondernemers in de regio terecht.

‘Met ROM InWest kunnen we, de verschillende overheden samen met bedrijven, de economie in de regio innovatiever maken en aanjagen’, zegt de Amsterdamse wethouder van Economische Zaken Victor Everhardt. ‘Door deze vorm van cofinanciering wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om grote investeringen naar de regio te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duurzaam economisch herstel na corona. De weg naar Parijs wordt hiermee aangelegd in onze metropoolregio en provincie.’

Dubbele opgave: economie versterken én verduurzamen

Hoewel ROM InWest lijkt op ROM’s in andere regio’s is er een groot verschil. In Noord-Holland bestaat namelijk al een sterk ecosysteem, waarin de Amsterdam Economic Board en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord samenwerking aanjagen en een belangrijke bijdrage leveren aan het verdienvermogen van de regio. Bepalend voor de oprichting voor ROM InWest was de wens voor meer bestuurlijke samenwerking.

‘Lange tijd leek het erop dat Noord-Holland een Noord- en Zuidvleugel heeft, die elkaar net zo gemakkelijk raken als de Noord- en Zuidpool’, zegt de Alkmaarse wethouder van Economische Zaken Pieter Dijkman. ‘In de samenwerking in de ROM wordt duidelijk welke meerwaarde we elkaar te bieden hebben. In de ROM komen hoogwaardige kennis, internationale flair en de doenersmentaliteit van Noord-Holland bij elkaar.’

Naast de wens tot meer bestuurlijke samenwerking staat de regio ook voor een dubbele opgave. Enerzijds toont de coronacrisis aan dat het bedrijfsleven kwetsbaar is, anderzijds bestaat de ambitie om de regionale economie verder te verduurzamen en de energietransitie te versnellen. De bestaande kennis en expertise, aangevuld met het omvangrijke fondskapitaal van ROM InWest, vormen daarvoor de sleutel.

Janet Nieboer voorgedragen als directeur ROM InWest

Na benoeming zal Janet Nieboer per 1 januari 2022 aantreden als directeur van ROM InWest. Momenteel is Nieboer nog werkzaam als algemeen directeur van FMO-NedLinx BV. Nieboer volgt interim-directeur Vincent van Woerkom op. Met haar komst haalt ROM InWest een bestuurder in huis met internationale ervaring, die een uitgebreide staat van dienst heeft als het gaat om het succesvol opzetten van nieuwe ondernemingen.

‘De uitdagingen van onze tijd vragen om een landelijk dekkend ROM-netwerk’, zegt Nieboer. ‘De daadkracht waarmee de ROM tot stand is gekomen, zal ook een belangrijke waarde zijn hoe wij onze rol als partner in het ecosysteem in de regio gaan vervullen. De toekomst van onze regio hangt af van wat we vandaag gezamenlijk doen.’

Naast de voordracht van Janet Nieboer als directeur van ROM InWest zijn ook de voorzitter en leden van de raad van commissarissen (RvC) bekend. De RvC zal bestaan uit Josephine de Zwaan (voorzitter), Désirée van Boxtel en Kuldip Singh. De drie leden leunen op geruime ervaring in de publieke sector, investeringsmaatschappijen en de technologiebranche, waardoor de ROM gaat beschikken over een RvC die zowel financiële als inhoudelijke ervaring in huis heeft.

Economie artikelen