HomeNieuwsMilieuRioolvervangingswerkzaamheden in pauzestand vanwege plannen met uitbannen aardgas

Rioolvervangingswerkzaamheden in pauzestand vanwege plannen met uitbannen aardgas

PrijsStadswarmte
Purmerend ondertekende de Green Deal met het Rijk ter realisering van aardgasvrije wijken. Het komt erop neer dat in woningen waar nu aardgas wordt gebruikt om te verwarmen en/of te koken dit op zo kort mogelijke termijn gaat veranderen.
Dit leidt tot een ingrijpende ingreep in huishoudens zowel van technisch aard (vervanging verwarmingstoestellen en leidingstelsel) als financieel (aanschaf toestellen als verbouwing). Bovendien dient de (ondergrondse) infrastructuur in de gemeente Purmerend er in eerste instantie op te worden ingericht.
Er zijn oplossingen om woningen op andere wijze te verwarmen dan aardgas, maar er zijn ook nog veel vragen die beantwoord moeten worden (juridisch, financieel enz.). De andere warmte-oplossingen, en de betekenis daarvan (anders koken, financiën enz.) worden momenteel door ingenieursbureau DWA onderzocht.

Onderzoek naar start locaties

Het college zoekt naar locaties waar snel gestart kan worden met de overgang van aardgas naar een andere warmtebron. Het ingenieursbureau DWA helpt ons hierbij, Purmerend heeft subsidíe van de VNG ontvangen om dit onderzoek uit te voeren. Het college wil na de zomer over het vervangen van aardgas ook in gesprek gaan met bewoners.
Op het moment dat het riool wordt vervangen, wordt in veel gevallen de andere ondergrondse infrastructuur vernieuwd, waaronder het gas- en elektriciteitsnet van Liander. De vervanging van het riool kan een geschikt moment zijn, het gasnet niet te vervangen door een nieuw gasnetwerk, maar te vervangen door een infrastructuur voor een andere warmtevoorziening (bv. verzwaring elektriciteitsnet of aanleg warmtenet).
Doordat dit tegelijkertijd gebeurt, geeft het enige voordelen voor alle partijen (bewoners, gemeente en nutsbedrijven) omdat de straat maar één keer open hoeft, en deze meteen wordt opgeknapt.
Vervanging riool Wheermolen Oost en Overwhere Zuid uitgesteld
Op korte termijn staan rioolvervangingswerkzaamheden gepland in de wijken Wheermolen Oost en Overwhere Zuid. Het college heeft besloten deze werkzaamheden in ieder geval tot september ‘in de pauzestand’ te zetten. De komende maanden worden de werkzaamheden geïnventariseerd die nodig zijn met betrekking tot de vervanging van aardgas en de synergie met de rioolvervangingswerkzaamheden.

Milieu artikelen