HomeNieuwsMilieuRijk heeft geen één euro steun over voor Stadsverwarming

Rijk heeft geen één euro steun over voor Stadsverwarming

eerste kamer.jpgDe Eerste Kamer heeft op 10 februari jl. de Warmtewet, die gebruikers beschermt tegen te hoge prijzen voor warmte, aangenomen.
Tijdens de behandeling kwam ook de financiële noodsituatie van de gemeente Purmerend door de Stadsverwarming aan de orde.
Minister Van der Hoeven weigerde in te gaan op een verzoek van de PvdA-fractie om de gemeente Purmerend de helpende hand te bieden. Volgens haar is de gemeente met zijn stadsverwarming in problemen geraakt, omdat het aantal inwoners minder snel is gegroeid dan eerder was voorzien. Gerekend was op 100.000 inwoners, terwijl er nu nog maar 60.000 mensen in Purmerend wonen. Minister Van der Hoeven zei dat dit een probleem van de gemeente zelf is en dat zij niet van plan is om ook maar één euro beschikbaar te stellen.

Een merkwaardig verhaal omdat Purmerend inmiddels 80.000 inwoners heeft en de problemen toch wel aanmerkelijk gecompliceerder van aard zijn. Lees het artikel: Purmerend binnenkort onder curatele Rijk?
Senator Sylvester van de PvdA-fractie, oogstte met haar pleidooi voor Purmerend wel enig begrip bij haar partijgenoot Samson (initiatiefnemer Warmtewet). Deze was het overigens wel met de minister eens, dat er op grond van deze kaderstellende wet geen hulp voor Purmerend is te organiseren. “Maar het probleem is te groot om te negeren”, zei Samson.

Consument en Stadsverwarming
Senator Sylvester van de PvdA stond niet alleen op de bres voor Purmerend. Zij pleitte ook voor goede voorlichting aan consumenten die eventueel het teveel betaalde kunnen terugvragen.
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken beloofde in de senaat de wet met voorrang te zullen uitvoeren, maar zij voorzag wel problemen.
Zo zei zij geen geld op haar begroting te hebben voor de aanstelling van de ongeveer 19 fte’s die bij de uitvoering van de wet door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) nodig zijn.

De NMa zal gaan aangeven wat de maximumprijzen mogen zijn bij stadsverwarming. Ook zal de NMa zich buigen over de vraag wat redelijke prijzen zijn.
De initiatiefnemers van de wet, de heren Ten Hoopen (CDA) en Samson (PvdA)  verwachten dat gebruikers van stadsverwarming de afgelopen jaren teveel hebben betaald en het teveel betaalde vanaf 1 januari 2007 kunnen gaan terugvragen van de bedrijven.

Senator Doek van de CDA-fractie spoorde minister Van der Hoeven aan haast te maken met de uitvoering van de wet. De minister zegde toe zo snel mogelijk met de energiebedrijven in overleg te zullen treden. De CDA-senator kreeg de toezegging dat de minister allerlei verschillende regelingen om consumenten te beschermen op een rijtje zal zetten om ze te kunnen stroomlijnen. Ook zegde de minister toe dat zij de prijsvorming bij de stadsverwarming in kaart zal brengen.

 

Bron: stenogram Eerste Kamer 10-02-2009

Milieu artikelen