HomeNieuwsMilieuResultaten onderzoek luchtkwaliteit over 2021 in Purmerend

Resultaten onderzoek luchtkwaliteit over 2021 in Purmerend

Jaargemiddelde Stikstof (NO2) voldoet ruim aan grenswaarde

Foto Stadspartij


De gemeente meet de komende vijf jaren de luchtkwaliteit in Purmerend. De metingen hebben betrekking op het stikstofgehalte (NO2). NO2 is een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Eind december 2019 is de GGD Amsterdam op tien locaties gestart met metingen door middel van Palmbuisjes.
De resultaten worden afgezet tegen de landelijk geldende norm voor NO2.
De jaargemiddelde NO2 concentraties voor 2021 zijn bekend. In vergelijking met 2020 is de NO2 concentratie, behoudens twee locaties, afgenomen.

In onderstaand tabel zijn de resultaten voor alle locaties voor de jaren 2020 en 2021 weergegeven

Locatie Jaargemiddelde NO2 concentratie in μg/m3

                                                                                               2020              2021

Looiersplein Purmerend                                                    17,7                18,3
Gedempte Where Purmerend                                           25,7                25,0
Churchilllaan bij brug                                                         19,9                19,4
Professor Mr. PJ Oudlaan thv Salvador Allandelaan    17,2                17,1
Slaperdijk thv Van Osweg                                                 15,5                15,2
Verzetslaan thv Meerland                                                 17,7                17,0
Verzetslaan thv Laan der Continenten                            19,5                18,4
Gangeslaan thv Azielaan                                                   17,4                16,0
Gorslaan                                                                               18,8                19,0
Laan der Continenten (nabij A7) Purmerend                  21,6                21,3

Uit de metingen blijkt dat op alle locaties het jaargemiddelde NO2 over 2021 voldoet aan de grenswaarde van 40 μg/m3.

Op https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten?component=NO2Buisje zijn de exacte locaties te vinden

De komende jaren zullen we de luchtkwaliteit blijven monitoren. Begin 2023 zal de gemeente de resultaten van 2022 bekendmaken.

Milieu artikelen