HomeNieuwsMilieuResultaten onderzoek bemesten sportvelden d.m.v. beweiding met lammeren

Resultaten onderzoek bemesten sportvelden d.m.v. beweiding met lammeren

lammerensport
Deze zomer heeft er een voor Purmerend uniek wetenschappelijk onderzoek

plaatsgevonden. ln samenwerking met de Universiteit van Wageningen is onderzocht wat

het effect is van beweiding met lammeren op de kwaliteit van de sportvelden.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van duurzaam landschapsbeheer, in deze dus

sportveldenbeheer en om te bezien of deze aanpak geschikt is om het gebruik van

kunstmest op sportvelden terug te dringen.

Aanleiding

De kwaliteit van twee sportvelden in Purmerend blijft achter bij de kwaliteit van vergelijkbare

sportvelden. Door het doen van bodemonderzoek voor en na de beweiding met lammeren,

wordt onderzocht wat het effect hiervan is. De overkoepelende vraag die hiermee

beantwoord wordt is of de inzet van natuurlijke bemesting tot even zo goede resultaten

leidt als de inzet van kunstmest.

Uitvoering onderzoek

ln de zomer van dit jaar, in de maand juli, zijn de sportvelden van Purmersteijn beweid met

ca. 180 lammeren. Gedurende een kleine maand zijn de sportvelden bemest door de

lammeren en zijn van zowel de grond als het gras monsters genomen. De monsters

moeten inzicht geven in kwaliteit en bemestingsgraad van de grond en de kwaliteit van het

gras. Eind juli zijn de lammeren weer van het veld afgehaald, de laatste grondmonsters zijn

eind augustus genomen.

Resultaten en conclusies

Het onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd in Purmerend. Dat maakt een diepte

vergelijking met eerdere resultaten lastig. De onderzoeken van de monsters van grond,

gras en lammeren laten zien dat de aanpak in elk geval tot een goed resultaat, oftewel een

mooi en goed bemest grasveld heeft geleid. Het gras was na de proefperiode van goede

kwaliteit en er lag geen mest meer op het veld na deze periode. De velden waren aan het

begin van het nieuwe voetbalseizoen volledig geschikt voor bespelen.

Het inzetten van de lammeren heeft in elk geval geen negatieve effecten op despeelvelden gehad.

Het resultaat

De conclusie van de universiteit Wageningen naar aanleiding van dit onderzoek is dat het

bemesten van sportvelden door de inzet van lammeren in ieder geval tot een zelfde

resultaat heeft geleid als de velden die bemest zijn met kunstmest.

Als duurzaam alternatief voor kunstmest zou het bemesten van sportvelden met lammeren

een optie zijn. Door dit onderzoek de komende jaren vaker uit te voeren kan bepaald

worden of de inzet van lammeren het gebruik van kunstmest ook daadwerkelijk sterk kan

terugdringen. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat om praktische

redenen, zoals de hoeveelheid benodigde lammeren, er altijd sprake zal zijn van een en-en

situatie. Het is niet mogelijk om lammeren als vervanging van kunstmest te beschouwen.

Er moet tenslotte ook gesport worden op de sportvelden.

Milieu artikelen