HomeNieuwsVeiligheidRegionale politie wordt genationaliseerd

Regionale politie wordt genationaliseerd

Politie-embleem

De Waterlandse gemeenten dreigen hun invloed op het reilen en zeilen van de politie kwijt te raken. Nu hebben ze nog zeggenschap over wat de politie doet en hoeveel mankracht en materieel daarvoor ingezet wordt, maar met de komst van de nationale politie is dat voorbij.

Dat is althans de angst van Don Bijl, burgemeester van Purmerend en plaatsvervangend korpsbeheerder van het politiekorps Zaanstreek-Waterland. Als de plannen van het kabinet doorgaan wordt dat korps, net als alle andere 25 politiekorpsen, in de loop van 2012 opgeheven. Daarvoor komt de nationale politie in de plaats. Het beheer en het gezag daarover, nu nog in handen van de burgemeesters van de centrumgemeenten in de regio’s, komt vrijwel helemaal te liggen bij de minister van veiligheid en justitie.

Angst voor onbekende

De Stadspartij gaat er vanuit dat de angst vaak wordt ingegeven voor het onbekende. “We gaan van een verdeelde politie over het land in regio’s naar een centrale politie die geleid wordt door de minister van Veiligheid en Justitie,” zegt Stadspartij-fractievoorzitter Mario Hegger (foto). “Het risico daarvan is dat juist de politiek direct de politie gaat aansturen en leeft op de waan van de dag. De politie krijgt steeds meer taken centraal opgelegd, waardoor de kans groot is dat er veel minder op stadsniveau en wijkniveau kan worden bijgestuurd.”

Mario_Hegger_2011-08Burgemeester meer bevoegdheden

De Stadspartij gaat er vanuit dat de minister niet zo onhandig is om vanuit Den Haag te gaan aansturen wat er in de wijken nodig is. “Daar heeft hij zijn burgemeesters voor,” vindt Hegger. “De Minister geeft zelf aan dat de burgemeesters meer bevoegdheden krijgen om de veiligheid te dienen. De burgemeester kan op lokaal niveau meer sturen.” De Stadspartij zal kritisch volgen hoe dit in de toekomst voor Purmerend zal uitpakken.

Voordelen

Hegger ziet ook voordelen bij het invoeren van een nationale politie. “Er zijn nu teveel regio’s met een eigen beleid op het gebied van handhaving, training, personeelsbeleid, automatisering en inkoop. De regio’s zijn daar nu nog autonoom in. Dit heeft er al toe geleid dat computersystemen niet met elkaar kunnen communiceren. Dat criminelen niet worden aangepakt komt vaak doordat zij wonen in de ene regio en misdrijven plegen in de andere regio. Dan is communiceren niet zo makkelijk als er verschillende belangen moeten worden gediend.”

Zaken centraal organiseren

Ook blijven er volgens Hegger teveel zaken op de plank liggen. “De minister kan nu met de nationale politie dit soort zaken centraal organiseren. Dit leidt tot minder bureaucratie, waardoor de politie goedkoper kan werken.” De Stadspartij ziet graag dat de besparing weer wordt ingezet om de politie kwalitatief  beter en efficiënter te organiseren. “Men moet ervoor zorgen dat de vrijgekomen gelden opnieuw aan verbetering van de veiligheid wordt uitgegeven. Maar dat zal helaas niet gebeuren. Het gaat hier om een bezuiniging van miljoenen en in de ogen van de Stadspartij ten koste van de veiligheid.”

 ZIE OOK:

Bron: NHD

Veiligheid artikelen