HomeNieuwsMilieuReactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

bomen2
De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven over de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij herkent het beeld dat er minder vaak milieueffectrapporten worden gemaakt en de kwaliteit ervan onder druk staat.
Vooral door wetswijzigingen in de afgelopen jaren vragen overheden de Commissie minder vaak rapporten te toetsen. Met de Omgevingswet zal verplichte inschakeling van de Commissie nog minder vaak het geval zijn. De Commissie heeft haar formatie aan het lagere werkaanbod aangepast en is uitstekend in staat om haar werk te doen.
Het belang van onafhankelijke toetsing blijkt uit het feit dat ongeveer 2/3 van de door de Commissie beoordeelde rapporten onvoldoende zijn. De Commissie heeft haar zorgen over de kwaliteit van milieu-onderzoek onder andere in haar jaarverslagen meermaals geuit. Ook heeft zij er recent nog voor gepleit om rapporten van onvoldoende kwaliteit verplicht nogmaals door de Commissie te laten toetsen.
Handhaving is niet de taak van de Commissie, maar tegelijkertijd ziet zij geregeld dat onterecht geen milieueffectrapporten worden opgesteld. Dat maakt dat betrouwbare milieu-informatie vaak ontbreekt, waardoor rechtsbescherming van burgers en de omgevingskwaliteit risico lopen, aldus de Commissie.
Het mag duidelijk zijn dat de Commissie pleit voor een optimale kwaliteit van zowel de rapporten als het gehele systeem van milieueffectrapportage in Nederland.

Onderzoek Investico: Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
Oud-VVD-senator Ketting hekelt ‘platvloerse bezuiniging’.
Investico, 24 juli 2019

Minder onderzoek naar gevolgen milieu bij grote bouwprojecten
De afgelopen tien jaar is het aantal milieueffectrapportages gehalveerd. Onder meer over de gasboringen in Groningen is geen MER opgesteld. 
In: NRC, 25 juli 2019

Bouwprojecten worden minder vaak en minder grondig getoetst op risico’s voor het milieu
De regels voor milieu-effectrapportages zijn afgezwakt. Als gevolg daarvan worden steeds minder milieurapporten gemaakt. Bovendien zijn ze van slechte kwaliteit.
In: Trouw, 25 juli 2019

Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
De milieueffectrapportage (MER), die het milieu in Nederland bijna dertig jaar lang beschermde tegen te smerige industrie of vervuilende landbouw, is de afgelopen tien jaar grotendeels in stilte afgebroken.
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019

Normen versoepelen, stankoverlast slikken
Ooit werd de milieueffectrapportage (MER) in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen grote vervuilers. Maar de laatste tien jaar is het aantal rapportages gehalveerd. ‘Lokale overheden geven nu half blind vergunningen af.’
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019 

Milieutoets steeds vaker omzeild in Overijssel
De milieueffectrapportage is uit de gratie. De toets die het milieu moet beschermen tegen effecten van grootschalige (bouw)projecten werd vorig jaar in Overijssel maar zeven keer uitgevoerd. Gebrek aan tijd en kennis bij de overheid lijkt de oorzaak. Maar ook: „Ze willen het gedoe niet.”
In: Tubantia, 27 juli 2019

foto Stadspartij

Milieu artikelen