HomeNieuwsVeiligheidRaadsleden kennen rol gemeente bij veiligheidsbeleid niet

Raadsleden kennen rol gemeente bij veiligheidsbeleid niet


72% van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder ruim vierhonderd raadsleden. 

Veiligheidsregio

Volgens meer dan de helft van de raadsleden (56%) ligt de regie bij de Veiligheidsregio. Die regionale voorziening is echter verantwoordelijk voor de crisis- en rampenbestrijding en niet voor de lokale problematiek zoals jeugdcriminaliteit, overlast of woninginbraak. Gevraagd naar waar de regie volgens hen behoort te liggen, geeft nog steeds een derde van de raadsleden aan dat dit bij de Veiligheidsregio is.

Rol marginaal

Veel gemeenteraden stelden afgelopen jaar een nieuw integraal veiligheidsplan vast met daarin de eigen lokale prioriteiten. De rol van de Veiligheidsregio in deze plannen is marginaal. Dat maakt deze uitkomst des te opvallender. Waarom raadsleden vooral de Veiligheidsregio kiezen als regisseur voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de ‘misleidende’ naam van de Veiligheidsregio of met de vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken.

Te weinig invloed

Vier jaar geleden werd dezelfde enquête onder raadsleden gehouden. Toen koos 41% van hen de Veiligheidsregio als feitelijke regisseur; maar dat was niet zo hoog als dit jaar (56%). Het percentage raadsleden dat toen de gemeente als regisseur van veiligheid aanwees, was een stuk hoger namelijk 44% (ten opzichte van 28% dit jaar). Gevraagd of de gemeenteraad voldoende invloed kan uitoefenen op de lokale inzet van de politie, vindt 42% van niet. Daarbij vindt 38% van de raadsleden dat er onvoldoende wijkagenten in hun gemeente werkzaam zijn.

Woninginbraak heeft prioriteit

Daarnaast is in kaart gebracht aan welke inhoudelijke onderwerpen raadsleden prioriteit geven op lokaal niveau. Woninginbraak staat hier met stip op de eerste plaats, gevolgd door verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Deze onderwerpen worden door meer dan de helft van de respondenten genoemd. De CCV-enquête over ‘Raadsleden en Veiligheid’ is in samenwerking met de Vereniging van Raadsleden, toegestuurd aan alle raadsleden van Nederland. Ruim 400 raadsleden hebben de vragenlijst ingevuld, met de kanttekening dat 310 raadsleden de vragenlijst volledig hebben ingevuld. (Bron CCV)

Veiligheid artikelen