HomeNieuwsVeiligheidRaad van Purmerend op werkbezoek bij Politie

Raad van Purmerend op werkbezoek bij Politie

politie2014a
Op maandagavond 27 oktober brachten raad- en commissieleden van de Purmerendse gemeenteraad een werkbezoek aan de politie in het bureau aan de Waterlandlaan.
Een opkomst van ongeveer 20 leden toonde aan dat de belangstelling groot was. De Stadspartij werd vertegenwoordigd door Bert Meulenberg, Helana Aslander, Guus Jansen, Coen Lageveen en Alexandra van der Meulen.
Op het programma stonden 4 presentaties en een realistische weergave van een briefing.

Uitgaansleven Purmerend
De eerste presentatie werd gegeven door de coördinator horeca. Hij  nam ons mee in de enerverende beleving die het uitgaansleven in Purmerend te bieden heeft. Voor de politie ligt de druk op de vrijdag- en zaterdagavond en nacht. Vooral op de nacht aangezien het uitgaansleven veelal pa na middernacht op gang komt. De politie is op deze momenten vooral zichtbaar aanwezig.
Er zijn heldere afspraken gemaakt tussen gemeente, horeca ondernemers en de politie. De horecacoördinator benadrukte dat er, mede door een goede samenwerking met de portiers, en consequent optreden van de politie minder overlast is. 
De politie is aanwezig met een team van 4 man en krijgt er later in de nacht assistentie van collega’s uit Volendam.

In Volendam begint het uitgaan aanzienlijk vroeger en na het sluiten van de cafés om 2 uur s’ nachts  is het er vrij snel rustig. Dit is een welkome bijkomstigheid voor Purmerend omdat het op en rond de Koemarkt vanaf die tijd wat drukker wordt. Er wordt door de aanwezige agenten bij ongeregeldheden in cafés niet binnengetreden. De portiers roepen de politie op, werken de onruststoker buiten de deur en daar neemt de politie het over.

Er werd benadrukt dat het live uitkijken van camera’s voor de politie een niet te missen hulpmiddel is. Door de huidige werkwijze kan het uitgaan in Purmerend relatief als veilig worden omschreven.

Werk van de wijkagent
De tweede presentatie werd gegeven door de wijkagent van het centrum van Purmerend. Hij beschreef de taakindeling van een wijkagent.
Purmerend kent 7 wijken en iedere wijk heeft zijn eigen wijkagent. Voordeel van een vaste wijkagent in een wijk is dat hij bekend is in de wijk en vaak ook veel inwoners van de wijk kent. Bijvoorbeeld als een ex gedetineerde terugkeert in de wijk na het uitzitten van zijn straf. Hij valt dan formeel onder de reclassering maar krijgt tocht een bezoek van de wijkagent. Dat is niet om hem er op te attenderen dat hij is gesignaleerd maar hoofdzakelijk om te laten weten waar hij terecht kan als hij hulp nodig heeft of informatie.

Het werk van een wijkagent bestaat voor 40% uit het zichtbaar zijn op straat. De resterende tijd gaat op in administratieve taken zoals overleg met maatschappelijke organisaties en ketenpartners. De presentatie toonde aan dat de wijkagent een belangrijke spil is bij behoud van de leefbaarheid van een wijk.

Ogen en oren
I
n de derde presentatie nam de wijkagente van de Purmer Noord de aanwezigen mee in het ontstaan en de ontwikkeling van het project Ogen en Oren.
Door een grote inbraakgolf in de Purmer Noord is er op een bepaald moment een bewoners voorlichtingsavond georganiseerd door de politie. In deze goed bezochte bijeenkomst vroegen betrokken bewoners of zij zelf een bijdrage konden leveren. Er is toen een pilot opgezet met bewoners om in de eigen omgeving verdachte omstandigheden te signaleren en te melden aan de politie.
Het is niet de bedoeling dat bewoners zelf als politiemensen gaan optreden, dat wordt aan de politie over gelaten.
De gemeente heeft het project omarmd en faciliteert de deelnemers met zichtbare jacks en zaklampen. Inmiddels wordt dit project uitgerold over meerdere wijken in Purmerend. Dit tot grote tevredenheid van de politie.

politie2014bJongerenoverlast
De laatste presentatie gaf de jeugdcoördinator. Hij ging in op de problematiek van jeugdgroepen en de daaraan verbonden overlast. De overlastgevende jeugdgroepen op hun gedrag aanspreken en er voor te zorgen dat de overlast vermindert vergt veel inspanning. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met diverse andere instanties zoals Streetcorner werk, Clup Welzijn en het Team Buurtoezicht.
Er zijn door de inzet van deze samenwerkende instanties al goede resultaten geboekt.
In de wijk Wheermolen opereerde een criminele jeugdgroepering ter grote van ongeveer 20 personen. Deze pleegde gezamenlijk jaarlijks veel delicten. Door inzet van de genoemde instanties, onder regie van de jeugdcoördinator van de politie, is deze groepering grotendeels ontmanteld en is de rust weer grotendeels hersteld.

Er werd een wens geuit dat er behoefte is aan huisvesting en crisisopvang voor jeugdigen met problemen. Menig raadslid uitte daar wel kanttekeningen bij met de opmerking dat als je dus crimineel gedrag vertoont je wordt beloond met een huis terwijl degenen die netjes is jaren moet wachten op huisvesting.

Briefing
Het laatste onderdeel was een praktijk beleving waarin de raadleden de rol van politieagent kregen toebedeeld. Er werd een briefing nagespeeld die iedere ploeg voor aanvang van zijn dienst ondergaat. Raadsleden kregen opdracht (fictief, ze hebben het bureau niet verlaten voor uitvoering) om een arrestatie te plannen en uit te voeren. Verder werden diverse aandachtspunten onder de aandacht gebracht alvorens ze hun (fictieve) dienst in de stad zouden gaan uitvoeren. Bij ieder aandachtspunt werd ook nadrukkelijk aandacht geschonken aan de eigen veiligheid.                                                               

Laat in de avond verliet de groep met veel opgedane kennis over de werkwijze van de politie het bureau. De getoonde presentaties en de enthousiaste wijze van presenteren gaf mij in elk geval de indruk dat de politie er alles aan doet om Purmerend een veilige stad te laten zijn. Hulde!

Veiligheid artikelen