HomeNieuwsVeiligheidPvdA wil nu verbetering veiligheidsgevoelens

PvdA wil nu verbetering veiligheidsgevoelens

politiepet.gifDe fractie van de Partij van de Arbeid in Purmerend heeft een initiatiefvoorstel ingediend om op korte termijn een zogenoemd Burgernet in te voeren. Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers. Men wordt gebeld door de politie wanneer deze een zoekactie gaat starten. Vaak wordt er dan sneller een aanhouding verricht.

 

Enkele weken geleden heeft de PvdA-fractie in Purmerend schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de invoering van het Burgernet in Purmerend. Het college vond directe invoering echter niet nodig. Ook uit vragen van de Stadspartij en Leefbaar Purmerend 2001 en de antwoorden daarop van het college, valt op te maken dat het college de veiligheidssituatie niet zo zwaar inschat.

Onlangs bleek dat het met het veiligheidsgevoel beter kan in Purmerend. Op de alternatieve webstie ‘Misdaadmeter.nl’ is Purmerend gestegen van de 24e plaats in 2006 naar de 7e plaats in 2007, terwijl objectieve onderzoeken geven aan dat het aantal aangiften in Purmerend daalt. De burgemeester liet hierover tijdens het afgelopen forum Algemene Zaken al weten dat hij de validiteit en de betrouwbaarheid van ‘Misdaadmeter.nl’ enstig in twijfel te trekt.

De PvdA fractie heeft ondanks alle bezwerende geluiden van het college en de burgemeester toch besloten nu een initiatiefvoorstel in te dienen om Burgernet in Purmerend snel te realiseren. Daarmee kan, zoals landelijk ook blijkt, een flinke bijdrage geleverd worden aan het veiligheidsgevoel onder de inwoners en ondernemers. De gemeenteraad zal naar verwachting het voorstel op 3 maart behandelen. Meer informatie over Burgernet is te vinden op de website van Burgernet.  

Veiligheid artikelen