HomeNieuwsMilieuPurmerend wel degelijk ‘groene’ gemeente

Purmerend wel degelijk ‘groene’ gemeente

Purmerendgroen
Gemeentes zijn een grote speler op de Nederlandse energiemarkt. Het Greenpeace rapport “Kortsluiting op de groene energiemarkt” laat dit duidelijk zien, met de opmerkelijke conclusie dat een groot deel van de Nederlandse gemeenten niet meewerkt aan de transitie naar een duurzamere energievoorziening.

Over de gemeente Purmerend stond aanvankelijk vermeld dat zij haar stroom inkoopt bij de HVC maar dat ze weigert aan te geven of deze stroom ook daadwerkelijk groen is, bewezen middels groencertificaten

Inmiddels heeft Greenpeace de kaart ook aangepast en is Purmerend een ‘groene’ gemeente. Dat de stroom, geleverd door HVC Energie, groen is blijkt uit wel uit de waardering die andere gemeenten krijgen van Greenpeace die ook bij HVC Energie hun elektriciteit hebben ingekocht en de vragenlijst compleet hebben ingevuld. Diverse gemeenten in Noord-Holland (Alkmaar, Bergen, Medemblik) alsmede Lelystad krijgen allen de classificatie ‘groen’.

Verkeerd beeld geschetst

Overigens is de gemeente Purmerend niet de enige gemeente waarvan een verkeerd beeld is geschetst over de duurzaamheid van gemeentelijke elektriciteitsinkoop. Meerdere gemeenten(zoals Heemskerk en Dronten) die elektriciteit inkopen via HVC Energie zijn ten onrechte bestempeld als ‘groen/grijs’. HVC Energie heeft aangegeven mee te werken aan het verstrekken van de juiste gegevens aan Greenpeace zodat er voor alle gemeenten, die elektriciteit inkopen via HVC Energie, een juist beeld bestaat over de duurzaamheid van elektriciteitsinkoop.

Groencertificaten

Bij HVC Energie is door de gemeente eveneens navraag gedaan over de afkomst van groencertificaten. De afkomst van groene stroom wordt door middel van groencertificaten gegarandeerd. Al het stroom dat HVC Energie levert is volledig afkomstig uit Nederlandse biomassa en daarmee geclassificeerd als 100% groene stroom uit Nederland. Uit onderzoek, gehouden in oktober 2015, is HVC Energie ook geclassificeerd als één van de acht voorlopers op het gebied van duurzaamheid. De waardering die Greenpeace geeft aan andere gemeenten die elektriciteit inkopen via HVC Energie bevestigt eveneens dat zij uitsluitend groene stroom uit Nederland leveren.

Milieu artikelen