HomeNieuwsEconomieProvincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

stroomnetPNH
De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar).
Netbeheerder TenneT heeft de provincie verzocht om een zogenaamd provinciaal inpassingplan (PIP) vast te stellen voor een transformatorstation in Beverwijk en ondergrondse elektriciteitsleidingen naar Oterleek.
De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Ook worden op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken. Het elektriciteitsnetwerk moet daarom worden uitgebreid.
De provincie Noord-Holland inventariseert de komende tijd de voor- en nadelen van 3 verschillende tracés voor de ondergrondse leidingen tussen Beverwijk en Oterleek en locaties voor bijbehorende transformatorstations in Beverwijk. Er zijn 2 locaties in beeld voor het station.

foto Provincie Noord-Holland

Economie artikelen