HomeNieuwsMilieuProvincie Overijssel stopt voorlopig met ondersteuning projecten houtige biomassa

Provincie Overijssel stopt voorlopig met ondersteuning projecten houtige biomassa

Houtoogst
foto Stadspartij

De provincie Overijssel stopt voorlopig met de financiële ondersteuning van biomassaprojecten waarbij sprake is van verbranding van hout. Er worden bij het Energiefonds Overijssel geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Het gebruik van hout is omstreden, omdat onvoldoende kan worden gegarandeerd dat alleen duurzaam geteeld hout in de centrales wordt gebruikt. De Europese Unie en de Rijksoverheid werken aan nieuwe richtlijnen voor het gebruik van houtige biomassa.

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Duurzaamheid van biomassa is voor ons belangrijk, en we proberen daar al langere tijd meer vat op te krijgen. In onze zoektocht naar meer grip is tot onze verrassing gebleken dat de herkomsteisen die we nu al stellen juridisch niet zijn toegestaan. Daarom hebben wij besloten om het ondersteunen van projecten op gebied van houtige biomassa op te schorten totdat hiervoor nieuw beleid is opgesteld.”

Herkomsteisen

Maatschappelijk is er veel te doen over het gebruik van hout voor de opwek van duurzame energie. Niet overal wordt het hout duurzaam geteeld, waardoor het gebruik van bomen leidt tot afname van bos en natuur. Ook wordt de biomassa soms over grote afstanden vervoerd, waardoor veel co2-uitstoot plaatsvindt. De provincie probeert dit tegen te gaan door voor de projecten die zij financiert – naast duurzaamheidseisen – ook eisen te stellen over de geografische herkomst van de biomassa. Hierdoor ontstaat meer grip op de daadwerkelijke duurzaamheid van de biomassa. Maar uit onderzoek blijkt nu dat dit strijdig is met Europese richtlijnen en internationale afspraken over vrij verkeer van goederen.

Snel duidelijkheid

Biomassa vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe energieplannen van de provincie Overijssel en haar partners. We werken er aan om snel duidelijk te krijgen welke eisen we wel kunnen stellen om de duurzaamheid van de gebruikte biomassa te kunnen garanderen. Komende zomer wordt hiervoor een belangrijke Europese richtlijn ingevoerd, de zogeheten Renewable Energy Directive II (RED II). Zodra de richtlijn is ingevoerd, bekijkt de provincie onder welke voorwaarden biomassaprojecten in de toekomst kunnen worden ondersteund. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze voorwaarden kunnen worden ingevoerd, maar de provincie heeft er baat bij dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Milieu artikelen