HomeNieuwsMilieuProvincie onderzoekt mogelijke ruimte windmolens Noordzeekanaalgebied

Provincie onderzoekt mogelijke ruimte windmolens Noordzeekanaalgebied

windmolensnh
Uit het aanbod voor windenergie van de gemeenten Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Velsen en Haarlemmermeer blijkt dat de locaties voor windmolens in het Noordzeekanaalgebied het meest kansrijk zijn om deel uit te gaan maken van de provinciale herstructureringsopgave voor wind op land.

Dat heeft de provincie de vijf gemeenten onlangs in een bestuurlijk overleg laten weten. Met de herstructurering wil de provincie de komende jaren 105,5MW aan windenergie op land realiseren door oude molens te laten vervangen door nieuwe, waarbij er voor elke twee molens maar één terug zou mogen komen.

De vijf gemeenten hadden er in een brief gezamenlijk bij de provincie voor gepleit om de milieueffectrapportage (PlanMER) voor de herstructurering niet uit te voeren om zo de procedure te versnellen. Ook lag er een verzoek om de windplannen van de vijf gemeenten voorrang te verlenen bij het aanwijzen van de locaties die voor herstructurering in aanmerking zouden komen. De provincie houdt echter in het kader van een transparante en zorgvuldige afweging van mogelijke locaties vast aan het uitvoeren van de PlanMER. Ook kan de provincie de gemeenten geen voorrangspositie bieden, omdat er elders in de provincie nog andere potentiële herstructureringsprojecten in ontwikkeling zijn. Met het vastleggen van de ruimte voor 105,5MW benodigde energie kan worden voldaan aan de afspraken met het Rijk over de volledige 685,5MW.

De gemeenten hebben er begrip voor dat er ook andere locaties en initiatieven zijn in de provincie die in aanmerking zouden kunnen komen voor herstructurering. Daartegenover heeft de provincie op haar beurt benadrukt dat verscheidene locaties die door de gemeenten zijn aangedragen meegenomen kunnen worden in de afweging om uiteindelijk tot de lijst met herstructureringslocaties te komen. Het aanbod van de vijf gemeenten wordt meegenomen in het totale aanbod.

Milieu artikelen