HomeNieuwsMilieuProvincie Noord-Holland investeert in open landschap

Provincie Noord-Holland investeert in open landschap


De provincie Noord-Holland stelt een regeling open om agrariërs te stimuleren hun bedrijf te verduurzamen.

Agrariërs dragen bij aan het behoud van het boerenlandschap: open polders, koeien in de wei en boerenerven met fruitbomen. Daarom is het van belang dat hun bedrijven economisch gezond blijven. De provincie stelt daarvoor een regeling open. Daarmee kunnen agrariërs hun bedrijf versterken en verduurzamen en hun weilanden beter toegankelijk maken voor vee.

De regeling is beschikbaar voor agrariërs uit het ‘Groene Uitweg-gebied’: delen van de Vechtstreek en Amstelland.

Verbrede landbouw

De agrarische bedrijven kunnen ondersteuning krijgen voor het verbreden van de economische basis van hun bedrijf. Tientallen bedrijven hebben dat inmiddels gedaan en dragen ook bij aan maatschappelijke en recreatieve behoeften. De bedrijven combineren hun agrarische activiteiten bijvoorbeeld met zorg, de verkoop van streekproducten, de ontvangst van schoolklassen en groepen op de boerderij of verblijfsaccommodatie. Goede voorbeelden zijn het kinderdagverblijf De Kinderkade in Muiden en de biologische educatie- en kaasboerderij De Groene Griffioen in Muiden.

Weilanden goed toegankelijk

Agrariërs kunnen ook een bijdrage krijgen om hun weilanden goed toegankelijk te maken voor vee en machines. Door een goede  ontsluiting van weilanden, kan het landschappelijke beeld met koeien in de wei behouden blijven.

Duurzame innovaties

Veel agrariërs uit het Groene Uitweg-gebied hebben eerder gebruik gemaakt van de succesvolle regeling. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de regeling daarom verlengd en uitgebreid: de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2015-2017. Nieuw is dat agrariërs daarop ook een beroep kunnen doen voor duurzame innovaties. Bijvoorbeeld voor slim hergebruik van grondstoffen zodat er minder afval is en kosten kunnen dalen. Zo draagt de regeling ook bij aan de duurzaamheidsambities van de provincie.

Meer informatie

Om agrariërs goed te informeren over de regeling is een gebiedscoördinator aangesteld. De regeling is onderdeel van het Groene Uitweg-programma. Meer informatie over de regeling, het gebied waarvoor de regeling geldt en de contactgegevens van de gebiedscoördinator zijn te vinden via het digitale loket.

Milieu artikelen