HomeNieuwsEconomieProvincie keurt ganzenbeheerplan goed

Provincie keurt ganzenbeheerplan goed

GanzenHA
Ganzen
foto Stadspartij

Om ook de komende jaren ervoor te zorgen dat de overlast van ganzen niet toeneemt, heeft provincie Noord-Holland het nieuwe ganzenbeheerplan goedgekeurd.

Door naast bestaande maatregelen in een aantal Europees beschermde Natura 2000-gebieden ook gericht uitvoerders in te zetten, moet schade aan natuur en landbouw door ganzenvraat verder afnemen en de vliegveiligheid toenemen.

Het nieuwe ganzenbeheerplan richt zich op het bijschaven van het huidige beheer. De Faunabeheereenheid (FBE) stelt voor om dat te doen door middel van zogenaamd ‘gecoördineerd beheer’. Dat houdt in dat uitvoerders, gecoördineerd door de FBE, in regionale beheerteams de populatie ganzen in de Europees beschermde Natura 2000-gebieden kleiner gaan maken. Daarnaast richten de beheerders zich op beheer in het vroege voorjaar. Daarmee willen ze aanwas van jonge ganzen voorkomen.

Schade

Ganzen beschadigen landbouwgewassen door vraat en platlopen. Noord-Holland vergoedt die schade grotendeels. In 2020 is de getaxeerde schade in Noord-Holland ongeveer 10 miljoen euro. In natuurgebieden veroorzaken ganzen schade door overbegrazing van oevers en rietkragen. Ook kan de grote populatie ganzen een risico zijn voor verkeers-en vliegveiligheid rondom bijvoorbeeld Schiphol.

Bezwaar en beroep

Naar verwachting dient de Faunabeheereenheid in de komende weken aanvragen voor ontheffingen voor beheer in bij de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. De omgevingsdienst toetst deze aanvragen. Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende ontheffingen bezwaar en beroep aantekenen.

Lees het faunabeheerplan ganzen op de website van de Faunbeheereenheid Noord-Holland.

Economie artikelen