HomeNieuwsVeiligheidProject Ogen en Oren ook in Weidevenne

Project Ogen en Oren ook in Weidevenne


In 2013 is in Purmerend het project Ogen en Oren gestart. In dit project werken burgers, gemeente en politie samen om de veiligheid op straat te vergroten en het aantal woninginbraken te verminderen.

Het project begon in de wijk Purmer-Noord maar is inmiddels ook in de wijken Wheermolen, De Gors, Overwhere en Purmer-Zuid actief, en zijn er bijna 100 vrijwilligers uit de buurten aangesloten.

Signaleren onveilige situaties

De vrijwilligers zijn te herkennen aan een fluorescerend geel hesje met de opdruk “ogen en oren”. De deelnemers lopen of fietsen ter vergroting van het algemene veiligheidsgevoel door hun wijk en buurt op de tijden dat het hen uitkomt. Mochten de deelnemers een onveilige situatie tegenkomen, bijvoorbeeld openstaande ramen in een niet verlicht huis, dan kunnen zij handelend optreden. Variërend van een flyer in de brievenbus deponeren om de bewoner op deze situatie te wijzen of de politie inschakelen.
Verdachte situaties worden overigens hoe dan ook bij de politie gemeld. Een goede relatie van de deelnemers aan het Ogen en Oren project met de politie is dan ook essentieel.

Cursus Politie

De politie organiseert daartoe een politiecursus voor de deelnemend burgers, hierbij wordt onder andere geleerd hoe om te gaan met onveilige situaties. Het is niet de bedoeling dat deelnemers politiewerk gaan doen en zich daardoor in gevaarlijke situaties begeven. Het doel van Ogen en Oren is niet om zelf ‘boeven te vangen’, maar de verdachte situaties te melden aan de politie.

Weidevenne

Naast de bovengenoemde wijken gaat Ogen en Oren nu ook van start in Weidevenne. Vanavond 23 mei a.s. is er in gebouw Heel Europa een informatiebijeenkomst voor bewoners hier geven deelnemers van Ogen en Oren voorlichting over het project. Hierbij zijn ook de wijkagenten, de wijkmanager en de burgemeester aanwezig. De informatieavond begint om 19.30.

Overig

Verder kunt u Ogen en Oren informatiekraampjes vinden:

  • 4 juni, op de bewonersbijeenkomst in de Gors, Hoornblad 4, van 11.00 tot 16.00 uur;
  • 25 juni op de zomermarkt in de Anne Franklaan;
  • de 2e zaterdag van september op de open dag van de brandweer.

Voor aanmelden als vrijwilliger kunt u zich ook wenden tot de website:www.ogenenoren.com of door even langs te gaan bij het politiebureau op de Waterlandlaan.

Veiligheid artikelen