HomeNieuwsMilieuProeftuin Purmerend in volgende fase

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.)

Planning proeftuin
Afbeelding: raadsstukken

Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via een warmtepomp -all electric-) aardgasvrij willen maken, kunnen een subsidie van 5000 euro aanvragen red.)

Dat is een belangrijk uitgangspunt in de uitvoeringsstrategie voor de overige delen van de Proeftuin Aardgasvrij Overwhere-Zuid. Daarnaast is afgesproken dat het project stopt als het projectbudget is uitgeput. Het college van B&W heeft hiermee afgelopen dinsdag ingestemd en legt dit nu voor aan de gemeenteraad. De uitvoeringsstrategie is een doorvertaling van de evaluatie van het eerste deelgebied van de proeftuin, waar het gelukt is om 92% van de woningen aardgasvrij te maken. B&W hebben ook deze evaluatie vrijgegeven.

Afgelopen maanden heeft de gemeente samen met haar partners in dit project – SVP, Liander, Intermaris en de eigen rioolvervanging – gewerkt aan de evaluatie van het aardgasvrij maken van het eerste deelgebied van Overwhere-Zuid. Wethouder Duurzaamheid, Paul van Meekeren is trots op het behaalde resultaat: ‘Het is ons gelukt om 92% van de woningen over te zetten op het warmtenet, daarnaast zijn nog drie woningen individueel met subsidie van het aardgas gegaan. Alles bij elkaar een prestatie waar onze inwoners trots op mogen zijn. Zonder hen en zonder onze partners was dit niet gelukt.’ Daarnaast plaatst Van Meekeren enkele kanttekeningen: ‘We zien terugkijkend dat de warmtetransitie een arbeidsintensieve en complexe opgave is. We moeten keuzes maken nu we voor de uitrol over de rest van Overwhere-Zuid staan.’

Uitgangspunten

In het eerste deelgebied is veel geleerd over de manier waarop woningen van particulieren aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Deze geleerde lessen staan verwerkt in de evaluatie. De gemeente heeft deze lessen samen met de partners in het project verwerkt in een uitvoeringsstrategie die richting geeft aan de verdere aanpak van de proeftuin. De belangrijkste uitgangspunten hierin zijn: 

  1. Eigenaren-bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet, als zij het besluit nemen binnen de afgesproken periode. Daarbuiten zijn er wel kosten.

  2. Eigenaren-bewoners houden de keuze tussen een aansluiting op stadsverwarming of subsidie voor een all electric variant. Het keuzemoment is voor beide alternatieven gelijk. 

  3. Het warmtenet is een collectieve voorziening; de aanleg start als voldoende eigenaren zich willen aansluiten.

  4. Eigenaren hebben de vrije keuze om aardgasvrij te gaan wonen. Om die keuze te faciliteren is een goede relatie met bewoners en eigenaren noodzakelijk.

  5. Het projectbudget is bindend. We zoeken permanent naar nieuwe subsidiemogelijkheden. Als er uiteindelijk geld tekortschiet, stoppen we met uitvoering van de rest van de proeftuin.

Aanleg warmtenet per blok

In het eerste deelgebied was de aanleg van het warmtenet gecombineerd met de vervanging van de riolering. Dat zou overlast voor bewoners verminderen, maar het leidde tot meerkosten en planningsissues tijdens het werk. Daarom kiezen de partners er nu voor om de uitvoering gezamenlijk voor te bereiden en vervolgens onafhankelijk van elkaar aan de slag te gaan. De gedachte is dat hiermee de aanleg van het warmtenet kan versnellen. De samenwerkende partners kiezen voor een bloksgewijze aanpak van de proeftuin. Er ontstaan vier nieuwe deelgebieden waar steeds bij voldoende deelname de aanleg van het warmtenet start. Directeur Gijs de Man is klaar voor het vervolg van de proeftuin: ‘In dit project leren we in de praktijk wat er in aanpak en techniek nodig is om aardgasvrij te worden. Deze lessen zijn ook heel goed bruikbaar in andere wijken in Nederland.’

Woningcorporatie kiest later

In de proeftuin zijn twee deelgebieden waar woningen van woningcorporatie Intermaris en woningen in particulier eigendom tussen elkaar staan. Intermaris heeft in een eerder stadium haar woningen ingrijpend verduurzaamd. Dat maakt ze geschikt voor meerdere alternatieven voor aardgas. Intermaris gebruikt het komende jaar om bij enkele woningen een proef te doen met verwarming via een warmtepomp. Na afloop van de proef maakt de corporatie de keuze: of ze kiezen voor dit type woningen voor een warmtepomp, of de woningen gaan mee in de overstap op het warmtenet. Directeur Cees Tip van Intermaris hecht aan een weloverwogen keuze: ‘Onze focus ligt op het selecteren van het juiste toekomstbestendige en betaalbare alternatief voor onze huurders, om zo op duurzame wijze bij te dragen aan een beter milieu.’

Purmerend grotendeels aardgasvrij

Purmerend loopt voorop in het aardgasvrij maken van bestaande woningen in particulier bezit. Deze positie is mede te danken aan de aanwezigheid van het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend dat reeds 75% van de stad van warmte voorziet. Medio 2018 deed Purmerend in het kader van het programma aardgasvrije wijken een aanvraag voor een rijksbijdrage. Deze is in oktober van dat jaar toegekend.

De gemeenteraad neemt op  28 januari 2021 hierover een besluit.

Het gehele raadsvoorstel incluis bijlagen is te lezen op www.raad.purmerend.nl >> documenten>>agendavoorraad Onderwerp: Evaluatie pilot aardgasvrij en Uitvoeringsstrategie voor het vervolg van de proeftuin.

Milieu artikelen