HomeNieuwsEconomieProefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

cantekoog
In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden van het vergroten van de woningvoorraad te bekijken. Daarom heeft de Stadspartij in 2017 de motie, die aan de wieg stond van het huidige raadsvoorstel proefproject wonen-werken op bedrijventerrein De Koog, toen mede ingediend.
In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 14 november werd een raadsvoorstel van het college hieromtrent besproken. Coen Lageveen toonde zich namens de Stadspartij dan ook een groot voorstander van het proefproject.
Op De Koog zitten vele bedrijven gevestigd. Een aantal al vele jaren, maar er zijn ook bedrijven die onlangs flink uitgebreid hebben. Het is voor de Stadspartij dan ook van groot belang dat de bedrijfsvoering van de bedrijven niet in gevaar mag komen door de eventuele woningbouw. De Stadspartij begrijpt dan ook zeker de verdeeldheid onder de ondernemers. Ook de bereikbaarheid van de bedrijven en verkeersveiligheid is voor de Stadspartij een belangrijk punt.
De Stadspartij is ook positief over het opzetten van een klankbordgroep waarbij De Stadspartij de ondernemers uit de Koog oproept om hieraan deel te nemen.
De Stadspartij kan zich vinden in het opstarten van de proefproject transformatie De Koog naar een werk-woongebied. Een project voor een periode van twee jaar, waar de bedrijven gevestigd aan de Van IJsendijkstraat geen deel van uitmaken. Door dit proefproject zal duidelijk worden of het haalbaar is om wonen en werken bij elkaar te voegen in één gebied.
De stadspartij hoopt op een mooie samenwerking tussen gemeente, ondernemers en ontwikkelaars, zodat er meer woningen in Purmerend bijkomen maar ook de kwaliteit van de bedrijfsmatige economie in Purmerend blijft groeien.
Een duidelijke meerderheid van de commissie SOB toonde zich een voorstander van het proefproject zodat in de raadsvergadering van eind november een positief besluit heirover kan worden verwacht.

Foto Stadspartij

Economie artikelen