HomeNieuwsMilieuProblemen met nieuwe wijze afvalinzameling

Problemen met nieuwe wijze afvalinzameling

zijbelading.jpg
In het forum Stedelijke ontwikkeling en beheer (SOB) Van 10 april 2008 is een voorstel behandeld betreffende de gewijzigde invoering van het vervangen van de duobakken. De bakken gaan van 280 L naar 240 L inhoud. Het schotje gaat eruit, dus de bakruimte zal efficiënter kunnen worden benut. In het verleden is besloten dit gefaseerd te doen in vier jaar, te beginnen in 2009, nu wil het college dit plotseling anders.
 

Het voorstel voor deze gewijzigde invoering komt omdat sprake is van extra kosten bij het handhaven van het bestaande besluit van de gemeenteraad. De oude bakken vereisen voor de nieuwe opstelwijze voor het inzamelen meer inzamelruimte. Doordat er met een vuilniswagen met automatische zijbelading zal worden gewerkt, zullen de opstelruimte die nu c.a. 10m2 zijn een opstellengte van 25 á 30 m gaan vergen. De Stadspartij vreest de chaos, de op te offeren parkeerplaatsen en bomen in de straten die hiervan het gevolg zullen zijn. Als het in alle gevallen zelfs al mogelijk is om de lange opstelruimte te  kunnen realiseren.
duobakken.jpgKijk maar eens bij uzelf in de straat waar dit zou moeten gebeuren en trek zelf uw conclusie. Bovendien zullen alle bakken netjes naast elkaar in het gelid moeten staan, anders dienen ze alsnog handmatig juist te worden geplaatst. Ook de les geleerd uit slechte ervaringen in andere plaatsen met deze wijze van opstellen en vuilnis ophalen zijn niet aan de Purmerendse plannenmakers, laat staan de Purmerendse politiek,  besteed.

Het gaat bij de 280 l grijze bak om 15 centimeter breedte per bak dat deze meer ruimte inneemt dan de 240 l bak. Dat lijkt niet veel maar als de benodigde ruimte voor alle bakken op een rij wordt gezet gaat het om 2,6 kilometer. Dat betekent 2,6 kilometer herbestraten en dan, na invoeren van de nieuwe bakken, weer herbestraten terug naar een bij de nieuwe bakken passende situatie. Hierdoor wordt wel al een beetje duidelijk wat voor een gevolgen de nieuwe opstel- en ophaal methode zullen hebben.

De Stadspartij vroeg dan ook naar de gevolgen van de nieuwe opstelmethode in het algemeen alvorens over de massale ruil van de bakken te willen beslissen. Gevreesd moet namelijk worden dat we straks een volgend probleemverhaal krijgen over de opstelwijze en dus de geautomatiseerd ophaalmethode als zodanig. De Stadspartij verwacht dat in minstens 50% van de opstelplaatsen de ruimte (25 á 30 m) er niet is om de bakken naast elkaar op te kunnen stellen. De huidige ophaalmethode, die meer mankracht vergt, zal dan nodig blijken en voortgezet moeten worden. De kosten zullen hierdoor hoger uitpakken. In plaats van de aan de Purmerenders beloofde verlaging van de ophaalkosten zouden de kosten dan gaan stijgen zo vreest de Stadspartij. Uiteraard kon of wilde het college de vraag van de Stadspartij hoe de totale situatie in Purmerend er straks gaat uitzien niet beantwoorden.

De Stadspartij betoogde dat de partijen keer op keer gevraagd wordt de bijstelling van de plannen van het college te accepteren, daardoor zal er straks een situatie ontstaan dat er geen weg meer terug is. De meeste partijen committeren zich zo namelijk bij herhaling aan de vage praktijk van de plannenmakers en lopen zo in de fuik straks politiek niet meer terug te kunnen.

De meeste partijen in het forum waren doof voor de argumenten van de Stadspartij en waren het dus ook nu weer eens met het collegevoorstel. De Stadspartij behield haar reserves en wil eerst de totale opstelsituatie in Purmerend in beeld hebben alvorens te beslissen.

Milieu artikelen