HomeNieuwsMilieuProblemen met de afvalinzameling sudderen voort

Problemen met de afvalinzameling sudderen voort

afvalcontainersomgevallen
Afgelopen woensdagavond was het zoveelste debat in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) over de nieuwe wijze van afval inzamelen. Eigenlijk ging het nu alleen over de inzameling met rolcontainers bij de laagbouw. De aanleg van ondergrondse inzamelplaatsen t.b.v. de hoogbouw ligt al bijna 6 weken stil vanwege de vorst.

Bijna alle partijen gaven aan zich toch wel te hebben verkeken op de problemen die bij de uitvoering van de nieuwe clusterplaatsen zijn opgetreden. Niet alle partijen, want de Stadspartij had ze voorspeld. Daar is echter bij de besluitneming door alle ander partijen niet naar geluisterd. Namens de Stadspartij voerde raadslid Roald Helm het woord. Hij stond stil bij het besluitnemingsproces en wat er allemaal onderweg aan mis ging en aan werd gesleuteld. Zijn algemene  constatering was dat de uitvoering van het geheel ‘pet’ is.

De door de wethouder genoemde  -nog maar 20  ‘probleemgevallen’-  zijn volgens de Stadspartij een topje van de ijsberg. Er heerst algemene ontevredenheid bij de bewoners over de klantonvriendelijkheid van het nieuwe afval ophaalsysteem voor de laagbouw. Op talloze plaatsen is het eigen oplossingsvermogen van burgers als een vorm van anarchie opgedoken. Er staan dus veel bakken waar ze niet horen (volgens aanwijzing) en er zijn plaatsen waar veel te veel bakken staan. De problemen daaraan verbonden zullen de komende weken/maanden nog wel verder uitdiepen. Zeker nu de wethouder heeft aangegeven dat er nog geen sprake is van handhaving.

roaldkl1Roald Helm (foto) gaf aan dat de Stadspartij, om aan alle huidige en nog toekomstige problemen een einde te maken, het doorontwikkelen naar een algeheel ondergronds systeem in Purmerend als de oplossing ziet. Helaas was merkbaar dat er wederom niet werd geluisterd, laat staan goed over werd nagedacht, door de andere partijen.

De Stadspartij verwacht ook bij de vertraagde invoering van het ondergrondse systeem voor de hoogbouw problemen. Zodra de praktijk hiervan voor de gebruikers echt in beeld gaat komen, zullen ze daar opduiken. Met name klachten over langere afstanden lopen in combinatie met en het unieke pasje waarmee de afvalbak opent en illegale vuildumping op en om de ondergrondse bakken. Het zullen nieuwe bronnen voor ergernis en gemopper zijn. Ook hiervan verwacht de Stadspartij veel klachten, die slecht of niet worden opgelost dus eigen ‘creativiteit’ bij de burgers zullen losmaken.

De wethouder zegde toe de ’20 probleemgevallen’ serieus te blijven onderzoeken. Ook zal het internetpanel worden geraadpleegd om te vernemen of de burgers die dit panel bevolken tevreden zijn. Een aantal partijen lieten direct weten het internetpanel helemaal niet als representatief voor dit doel te ervaren. Er doen maar ca. 1600 mensen aan mee die ook nog eens niet representatief zijn voor de gebruikers van het nieuwe afvalsysteem. Toch besloot een meerderheid, aangevoerd door de coalitiepartijen PvdA, VVD , CDA en AOV, om het wel te doen.

Wat vooraf als een spannend commissievergadering werd gezien, ontaardde en eindigde  in een gezellig gesprek dat drie uur lang duurde. Opgelost werd er niets, het was meer een herhaling van zetten. ‘We spreken elkaar wel verder na de gemeenteraadsverkiezingen’, was de algemene teneur.

ZIE OOK:

Milieu artikelen