HomeNieuwsMilieuPriknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Priknick
Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval op te ruimen, deze actie werd Priknick genoemd. De naam is een samenvoeging van het van straat opprikken van zwerfafval om daarna te genieten van een gezamenlijke lunch.
Ploeg Stadspartij
Totaal deden er ongeveer 250 inwoners van onze stad mee. Deze waren verdeeld over 13 groepen en ingezet in diverse wijken in de stad. Ook de Stadspartij had een ploeg ingezet.
Onder leiding van wethouder Mario Hegger ging deze ploeg om 10.30 uur van start in de Purmer Noord ter hoogte van het busstation. In de anderhalf uur, de tijd die deze actie zou duren, werd er vanuit deze locatie toegewerkt naar het verzamelpunt: het amfitheater in het Leegwaterpark alwaar er aan de deelnemers een lunch werd aangeboden.
Zwerfinator weegt de opbrengst
De deelnemers kregen veel bemoedigende woorden van bewoners en passanten tijden hun opruimwerkzaamheden.
Aan het eind van de actie werd, alvorens er kon worden geluncht, gekeken wat de opbrengst was van deze zwerfvuilruimactie. Na weging door de Purmerendse zwerfinator Dirk Groot werd de totale opbrengst vastgesteld op 253 kilogram zwerfvuil, dit komt ongeveer overeen met 65.000 stuks afval.

Minder zwerfvuil dan vorig jaar

Met betrekking tot het gewicht was de hoeveelheid aanzienlijk minder dan hetgeen vorig jaar werd verzameld, toen werd er 500 kilogram opgehaald. Je kan dus concluderen dat Purmerend schoner wordt en de bewustwording voor een schone leefomgeving groeit bij de inwoners.
De Stadspartij vindt dat een goede zaak maar vindt 65.000 stuks verzameld afval in anderhalf uur nog steeds te veel. Dus er is geen reden om te denken dat we er zijn, maar we naderen steeds meer ons doel ‘een openbare ruimte zonder zwerfvuil’.
Hulde voor de organisatie van deze geslaagde actie en dank aan alle deelnemers.

foto Stadspartij

Milieu artikelen