HomeNieuwsMilieuPositieve resultaten onderzoek luchtkwaliteit 2022 in Purmerend

Positieve resultaten onderzoek luchtkwaliteit 2022 in Purmerend

Foto Stadspartij-BPP


Eerder deelde het gemeentebestuur mee dat de komende vijf jaren de luchtkwaliteit in Purmerend wordt gemeten. Daarbij is aangegeven dat de metingen betrekking zouden hebben op het stikstofgehalte (NO2). NO2 is een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Eind december 2019 is de GGD Amsterdam op tien locaties gestart met metingen door middel van Palmbuisjes.
De resultaten worden afgezet tegen de landelijk geldende norm voor NO2 .

Door een memo heeft wethouder Lageveen de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten. De jaargemiddelde NO2 concentraties voor 2022 zijn bekend. HIER zijn de (landelijke) locaties te vinden.

Positief resultaat

Uit de metingen blijkt dat op alle locaties het jaargemiddelde NO2 over 2022 voldoet aan de grenswaarde van 40 μg/m3Op de locatie ‘Gedempte Where/Oude Vismarkt’ wordt het hoogste jaargemiddelde gemeten, namelijk 25,9 40 μg/m3

De komende jaren zal de luchtkwaliteit  opnieuw worden gemonitord.

 

Milieu artikelen