HomeNieuwsVeiligheidPolitie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

KoemarktHA
Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat het live uitkijken van camera’s niet tot hun taken behoort en zij de capaciteit hiervoor op een andere wijze wil gaan inzetten. Daartoe hebben zij de overeenkomst met onze en andere gemeenten opgezegd per 1 januari 2020.
Dit stelt onze en de andere de gemeenten die door de politie laten uitkijken door de politie voor een uitdaging. Want niet alleen moeten ze nu zelf gaan regelen om uit te laten kijken, maar ook moeten ze de huisvesting gaan regelen en beheren hiervoor.
Het gaat hierbij om zogenaamde burgemeesterscamera’s die bedoeld zijn ter ondersteuning bij de handhaving van de openbare orde. De beelden kunnen overigens ook worden benut voor de opsporing van strafbare feiten. De kosten komen overigens voor rekening van de gemeente.
Uitkijken vanuit stadhuis als alternatief wordt onderzocht
De mogelijkheid wordt open gehouden om medewerkers van private partijen in te huren voor het uitkijken. De politie heeft hierbij als dringende wens uitgesproken, dat er regionaal maximaal twee uitkijk ruimtes komen, maar draagt verder niet bij in de kosten. Over dit idee hebben zowel de burgemeester van Haarlem als Purmerend hun reserveringen uitgesproken.
Burgemeester Bijl vindt dat het uitkijken van deze camera’s zorgvuldig en deskundig dient te gebeuren en hij betreurt de beslissing van de politie om te stoppen met uitkijken dan ook zeer.   Daarbij speelt dat controle door de burgemeester over het uitkijken meer op afstand komt te staan als de camera’s worden uitgekeken door handhaving van Zaanstad of door private functionarissen, zeker als meer gemeenten zich hierbij aansluiten. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de kosten ook toenemen.
Voor een goede vergelijking laat burgemeester Bijl dan ook uitzoeken in hoeverre het mogelijk is de camera’s door eigen medewerkers vanuit het stadhuis te laten uitkijken. Het uitkijken door eigen medewerkers biedt meer flexibiliteit waarbij het uitkijken beter kan worden gekoppeld aan evenementen en andere omstandigheden in de stad. Qua kosten is er nog een aantal onzekerheden. Wel staat vast dat alle opties een grotere financiële last geven. Hij komt na het uitzoeken met een voorstel terug richting gemeenteraad.

Foto Stadspartij

Veiligheid artikelen