Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

KoemarktHA
Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat het live uitkijken van camera’s niet tot hun taken behoort en zij de capaciteit hiervoor op een andere wijze wil gaan inzetten. Daartoe hebben zij de overeenkomst met onze en andere gemeenten opgezegd per 1 januari 2020.
Dit stelt onze en de andere de gemeenten die door de politie laten uitkijken door de politie voor een uitdaging. Want niet alleen moeten ze nu zelf gaan regelen om uit te laten kijken, maar ook moeten ze de huisvesting gaan regelen en beheren hiervoor.
Het gaat hierbij om zogenaamde burgemeesterscamera’s die bedoeld zijn ter ondersteuning bij de handhaving van de openbare orde. De beelden kunnen overigens ook worden benut voor de opsporing van strafbare feiten. De kosten komen overigens voor rekening van de gemeente.
Uitkijken vanuit stadhuis als alternatief wordt onderzocht
De mogelijkheid wordt open gehouden om medewerkers van private partijen in te huren voor het uitkijken. De politie heeft hierbij als dringende wens uitgesproken, dat er regionaal maximaal twee uitkijk ruimtes komen, maar draagt verder niet bij in de kosten. Over dit idee hebben zowel de burgemeester van Haarlem als Purmerend hun reserveringen uitgesproken.
Burgemeester Bijl vindt dat het uitkijken van deze camera’s zorgvuldig en deskundig dient te gebeuren en hij betreurt de beslissing van de politie om te stoppen met uitkijken dan ook zeer.   Daarbij speelt dat controle door de burgemeester over het uitkijken meer op afstand komt te staan als de camera’s worden uitgekeken door handhaving van Zaanstad of door private functionarissen, zeker als meer gemeenten zich hierbij aansluiten. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de kosten ook toenemen.
Voor een goede vergelijking laat burgemeester Bijl dan ook uitzoeken in hoeverre het mogelijk is de camera’s door eigen medewerkers vanuit het stadhuis te laten uitkijken. Het uitkijken door eigen medewerkers biedt meer flexibiliteit waarbij het uitkijken beter kan worden gekoppeld aan evenementen en andere omstandigheden in de stad. Qua kosten is er nog een aantal onzekerheden. Wel staat vast dat alle opties een grotere financiële last geven. Hij komt na het uitzoeken met een voorstel terug richting gemeenteraad.

Foto Stadspartij

Veiligheid artikelen

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade...

Vanaf vandaag 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanafvandaag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds...

Voorkomen lokale problemen stokt door overvraagde politie

De politie kan problemen in wijken onvoldoende voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied...

Zomers weer brengt onverwachte risico’s voor brandwonden

Met de hittegolf in aantocht waarschuwen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en...

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving...

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in...

Balkons en bergingen appartementen complex Le Chateau (Kop van West) onveilig

 Begin juli 2019 was het opleverfeest van appartementencomplex Le Chateau aan de Mont Saint Michel. Nu, een jaar later wordt het feest avn toen...

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland per 15 juli 2020: 1,5 meter blijft de norm

Er is een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 15 juli 2020 geldt voor de regio Zaanstreek-Waterland. De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en...