HomeNieuwsVeiligheidPolitie en boa's gaan meer samenwerken

Politie en boa’s gaan meer samenwerken

handhaving
Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan meer samenwerken voor een sterker toezicht en handhaving in de openbare ruimte: van de straat tot buitengebieden. Dat blijkt uit een brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. De brief van de minister komt voor een groot deel tegemoet aan de wensen van de VNG.

Gemeenten krijgen een veel grotere stem in het takenpakket van de boa’s. De boa wordt een zelfstandig functionaris die voor het verbeteren van de leefbaarheid zorgt. Gemeenten krijgen de strategische regie over de boa’s en bepalen zelf waarvoor ze worden ingezet. De nationale politie werkt in samenwerking met de VNG randvoorwaarden uit voor deze dagelijkse samenwerking.

Particuliere boa’s

Er komen ruimere mogelijkheden voor gemeenten om particuliere boa’s in te huren. Nu kunnen particuliere boa’s al worden ingezet op het gebied van parkeren en algemene plaatselijke verordeningen, maar straks ook als het gaat om de handhaving van onder meer de drank- en horecawet, bij openbare manifestaties, vuurwerk en op het gebied van milieu.

Modeluniform

Daarnaast komt de VNG eind dit jaar met een modeluniform voor de boa in de openbare ruimte. Gemeenten bepalen zelf of ze dit modeluniform invoeren. Het uniform is dus niet verplicht.

Lokale driehoeken

In november 2012 heeft de VNG de visie boa op de openbare ruimte uitgebracht (zie hieronder bij meer informatie). Het voornemen om lokale driehoeken te laten beslissen over de inzet van boa’s, is een stap in de goede richting. De landelijke noodzakelijkheidstoets wordt hiermee afgeschaft. De VNG blijft bij het standpunt dat het gaat om gemeentelijke boa’s en de gemeente hierover beslist.

Veiligheid artikelen