HomeNieuwsEconomiePlanning van evenementen na 1 juli problematisch

Planning van evenementen na 1 juli problematisch

Stoom
foto Stadspartij

Door de Stadspartij is gevraagd de raad te informeren over wat de planning van evenementen in Purmerend zal zijn na 1 juli in relatie tot de afspraken die hiervoor lokaal gelden.

In een uitgebreid memo geeft burgemeester Don Bijl hierop als antwoord dat er geen garantie door het kabinet is gegeven dat evenementen na 1 juli kunnen doorgaan.

Wat is het geval. Door het demissionaire kabinet is aangegeven dat organisatoren van concerten, festivals, sportwedstrijden en congressen kunnen beginnen met het plannen van hun evenementen na 1 juli. Er is daarbij echter geen garantie gegeven dat evenementen ook daadwerkelijk door kunnen gaan, maar dat het kabinet garant staat voor de 80% van de kosten als gift en 20% van de kosten als lening als de coronamaatregelen het evenement alsnog verbieden.
Dus momenteel is het wachten tot het verbod op evenementen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 gewijzigd wordt.

Opheffen verbod

Om ook als gemeente goed te kunnen plannen heeft het Regionaal Beleidsteam in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland uitgesproken dat mocht het verbod eerder worden opgeheven dat dan vanaf 1 juni de minder grote evenementen ook al moeten kunnen plaatsvinden.

In het voorjaar vinden er ook fieldlabs evenementen plaats en komen er pilots met toegangstesten. Hier zal vermoedelijk ook informatie naar voren komen op basis waarvan een evenement veilig georganiseerd kan worden.

Tot slot heeft de Nationale Politie aangegeven problemen te ondervinden met hun capaciteit naar aanleiding van de demonstraties, rellen en avondklok. Zij pleiten er derhalve voor dat met name de lokale evenementen meer ruimte zouden moeten krijgen dan de landelijke evenementen.

Economie artikelen