HomeNieuwsRuimtelijke Ordening"Parkeren op eigen erf niet handhaafbaar"

“Parkeren op eigen erf niet handhaafbaar”

parkeren op eigen erf.jpg
De wijkkerngroep Weidevenne heeft het vertrouwen in Hans Krieger als persoon en wethouder opgezegd. De oorzaak ligt in een al langslepend verhaal over het parkeren op eigen erf. Veel bewoners  lappen het ‘moeten’ parkeren op eigen erf aan hun laars.  Aan de wethouder is gevraagd om te laten weten welk standpunt hij hierover inneemt en of hij handhavend zal gaan optreden. Na een jaar heeft de wijkkerngroep nog steeds niets van wethouder Krieger gehoord in de vorm van maatregelen of besluitvorming. De laatste brief hierover dateerde van 18 december en tot 31 januari had hij nog niet gereageerd.

Op 4 februari 2009 heeft de Wijkmanager van Weidevenne, Edwin Färber, namens de gemeente gereageerd. De brief verschaft schijnbaar duidelijkheid. Maar wie even logisch doordenkt ziet dat juridisch optreden en handhaven zo niet onmogelijk dan wel zeer problematisch is. Om hierin duidelijkheid te krijgen heeft de Stadspartij onderstaande schriftelijke vragen gestuurd aan het college van B&W.

 

Aan het college van van Burgemeester en
Wethouders van
Purmerend

Purmerend, 12 februari 2009

Onderwerp: Vragen o.g.v. artikel 41 RvO over parkeren op eigen erf.

Geacht college,

Op 4 februari 2009 is van gemeentewege een brief uitgegaan naar de bewoners van: Bamboepad 18 t/m 33, Bali 1 t/m 19 (oneven), Incastraat 1 t/m 73 (oneven), Aztekenstraat 2 t/m 64 (even), Siouxstraat 2 t/m 34 (even), Kabajastraat 61 t/m 85 (oneven) en 84, 86, 88, Kimonostraat 44 t/m 60 (even) en 3 t/m 19 (oneven), Oase-straat 43 t/m 93 (oneven), Port Saidweg 49 t/m 67 (oneven) en 54 t/m 68 (even), Suezweg 44 t/m 64 (even) en 1 t/m 49 (oneven)

Het onderwerp van de brief is het parkeren op eigen erf.

Kern van de brief was: dat er de afgelopen tijd diverse klachten bij de gemeente binnen zijn gekomen over (te) beperkte parkeerruimte in de directe omgeving van de woning. Bij de behandeling van de klachten heeft de gemeente de verkoopvoorwaarden erbij gezocht. De conclusie van de gemeente is dat een en ander vooral het gevolg is van het niet naleven van afspraken.

Bij de ontwikkeling van de wijk, die de geadresseerde huisnummers betreft, is ervan uitgegaan dat bijna iedere woning beschikt over een verharde parkeerplaats op eigen erf. Dit heeft de gemeente bij de verkoop van de grond in de verkoopvoorwaarden en erfpachtbepalingen opgenomen. Hierin staat dat er een parkeerplaats op eigen grond moet zijn aangelegd en deze moet worden gebruikt voor het parkeren van het voertuig (niet voor bijvoorbeeld het aanleggen van een tuin). Bij het niet naleven van deze bepalingen kan een boete worden opgelegd.
Geconstateerd is dat niet elke woning beschikt over een parkeerplaats op eigen erf. Ook is gebleken dat niet elke parkeerplaats op eigen erf wordt gebruikt voor het parkeren van een voertuig.

Volgens de gemeente zou ter handhaving van het parkeren van een voertuig op eigen erf dus een boete kunnen worden opgelegd.

 1. Dit komt toch wel erg merkwaardig over vandaar de volgende vrage
  betekent de erfpachtovereenkomst dat de eigenaar van de woning de openbare weg niet mag gebruiken voor zijn voertuig (verbodsbepaling);
 2. hoe wordt deze regel toegepast bij het bezit van meerdere voertuigen;
 3. gelden de verkoopvoorwaarden ook voor opvolgende kopers;
 4. hoe en wie gaat de gemeente Purmerend handhaven als de oorspronkelijke  koper/bouwer zijn verplichting tot aanleg niet is nagekomen of de parkeerplaats heeft opgeheven;
 5. hoeveel eigenaren overtreden de regels en wat zijn naar schatting de kosten en de doorlooptijd van deze privaatrechterlijke handhaving per overtreder voor de overheid;
 6. welk instrument gaat de gemeente inzetten als de eigenaren hun voertuig niet van de     openbare weg halen om de parkeerdruk ter plaatse te verminderen;
 7. is het toegestaan de auto op de openbare weg te plaatsen en een caravan,  aanhanger of boot op eigen terrein (is dan aan de voorwaarden voldaan);
 8. is de gemeente gelukkig met het gekozen instrument van privaatrechtelijke afspraken in plaats van de parkeernorm op de openbare weg aanhouden bij de ontwikkeling van een woningbouwlocatie;
 9. zouden de bewoners ook onderling een procedure kunnen starten bij de rechter tot nakoming van de verplichting;
 10. zouden de bewoners die zich aan de regels houden een schadeclaim kunnen indienen (en gegrond verklaard zien) omdat de gemeente zijn toezeggingen en verwachtingen niet nakomt?

Met vriendelijke groet,

Ernst Ankersmit

Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen