HomeNieuwsVeiligheidOverlast vuurwerk vooral buiten oudjaarsnacht

Overlast vuurwerk vooral buiten oudjaarsnacht

vuurwerk
Bijna een kwart van de internetpanelleden is vóór een verbod op vuurwerk op oudjaarsnacht. Nog eens 35% is voor een verbod, maar dan wel met een professionele vuurwerkshow. Van de panelleden steekt 16% zelf vuurwerk af. Bij een vuurwerkshow zou slechts een klein deel hiermee stoppen. Overlast van vuurwerk ervaren de panelleden overigens vooral in de periode voor en na oudjaarsnacht, wanneer vuurwerk al verboden is.

Houding ten aanzien van vuurwerk verdeeld
De mate waarin het panel van Purmerend voor een vuurwerkverbod is, komt overeen met het landelijke beeld: 22% is zonder meer voor een verbod. Nog eens 35% is ook voor een verbod, maar dan alleen in combinatie met een vuurwerkshow. 37% is zonder meer tegen een verbod.

Tweederde deel is voor vuurwerkvrije zones
Een behoorlijke meerderheid van het panel (63%) is voorstander van het Publiek debat daarover. In Nederland is elk jaar wel sprake van een publiek debat over de wenselijkheid van een vuurwerkverbod. Zo ook in Purmerend.
Een vuurwerkverbod kan alleen via landelijke wetgeving. De gemeente kan wel vuurwerkvrije zones instellen. Daarnaast kan de gemeente een vuurwerkshow aanbieden. Dit vanuit de gedachte dat mensen dan tijdens de jaarwisseling minder vuurwerk afsteken.
Het internetpanel is naar hun mening gevraagd over deze zaken. Maar ook een vuurwerkvrije zone helpt dan niet. Het is immers al verboden om in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Het enige dat hiertegen helpt, is handhaving.

Landelijke keuze
Al met al lijkt een effectief beleid tegen Bron: Planbureau voor de leefomgeving aanwijzen van één of meer vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld bij bejaardencentra. Een klein deel (15%) is tegen. Eveneens bijna twee derde deel (64%) is voorstander van een vuurwerkshow; 14% is tegen. Een vijfde deel zegt een eventuele vuurwerkshow te gaan bezoeken.

Beperkt deel stopt met afsteken
Van de panelleden steekt 16% zelf vuurwerk af. Een klein deel (11%) van deze groep zegt hiermee te stoppen wanneer een vuurwerkshow wordt aangeboden. Ruim een derde deel twijfelt hier nog over.

Overlast op andere momenten
De tolerantie ten aanzien van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is behoorlijk groot. Een minderheid (21%) ervaart overlast. Tegelijkertijd blijkt dat de meeste overlast wordt ervaren in de weken voor en na de jaarwisseling. Daartegen helpt geen vuurwerkshow. Maar ook een vuurwerkvrije zone helpt vuurwerkoverlast vooral mogelijk door landelijk afgedwongen beperkingen aan de verkoop (of een algeheel verkoopverbod) aan particulieren. Dat is een politiek-bestuurlijke vraag voor het Rijk.

Veiligheid artikelen