HomeNieuwsVeiligheidOverlast Henri Dunantstraat aangepakt door gemeente

Overlast Henri Dunantstraat aangepakt door gemeente

Henri-Dunantstraat

De afgelopen periode zijn er regelmatig signalen binnengekomen van overlast in de Henri Dunantstraat in Wheermolen. Dat is te lezen op de website van de gemeente Purmerend. Rond de basketbalkooi is sprake van hinder van rondhangende jongeren.

Ook de Stadspartij heeft als politieke partij vanuit de wijk klachten gekregen van overlast en criminaliteit zoals het plegen van vernielingen, vervuiling en handel in verdovende middelen. Dit alles gaf bij de omwonenden een groot gevoel van onveiligheid.

Gesprekken

Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met betrokken buurtbewoners en ondernemers om te bekijken hoe  gezamenlijk de situatie verbeterd kan worden.

Samenwerking

Raadslid Mario Hegger (foto) van de Stadspartij is blij met de aanpak door de gemeente. “Juist door een goede samenwerking met de bewoners is het voor de gemeente, de politie en Straathoekwerk mogelijk geweest om er bovenop te zitten en de veroorzakers van de overlast aan te pakken. Het gaat erom dat iedereen zich veilig en prettig kan voelen in de wijk en dan hoort het toe-eigenen van een gebied door een bepaalde groep er niet bij.”

Mario_Hegger_2011-08Oproep aan jongeren

Ook de jongeren in Purmerend moeten zich goed kunnen vermaken in Purmerend, vindt Hegger. Daarom roept de Stadspartij de jongeren op om juist samen met CLUP Welzijnswerk en Straathoekwerk om de tafel te gaan zitten om met elkaar van de mogelijkheden in Purmerend te bespreken.

Belangrijke rol bewoners

Bewoners kunnen een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van de buurt. Naast goed en regulier contact met andere buurtbewoners, geeft de gemeente enkele suggesties:

  1. als er overlast wordt ervaren, kunt u het beste de jongeren eerst zelf rustig aanspreken. Zij horen dan uit eerste hand welk effect hun gedrag heeft. Vaak zijn zij zich hier niet van bewust;
  2. heeft dit niet het gewenste effect, of  is het lastig om te doen? De wijkmanager, Sylvia de Blij kan bewoners in contact brengen met professionals die hierbij kunnen helpen;
  3. als de overlast tot na 22.00 uur duurt, is contact opnemen met de meldkamer van de politie het beste, te bereiken op telefoonnummer: 0900-8844. Alle meldingen worden in ieder geval geregistreerd en zoveel mogelijk wordt er een surveillanceauto gestuurd.

Veiligheid artikelen