HomeNieuwsMilieuOproep Natuur & Milieu: schrap de gasaansluitplicht

Oproep Natuur & Milieu: schrap de gasaansluitplicht

aardgasloos
64% van alle Nederlandse nieuwbouwwoningen die tussen 2017 en 2021 worden opgeleverd, krijgt een gasaansluiting. Concreet gaat het om bijna 150.000 woningen. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu. Gas is een fossiele verwarmingsbron waar Nederland juist vanaf moet.
Slechts 12% van de geplande nieuwbouw wordt met zekerheid duurzaam verwarmd. 24% van de woningen krijgt een aansluiting op het warmtenet, de duurzaamheid hiervan verschilt en hangt af van de warmtebron.
Onwenselijk
‘Een zeer onwenselijke ontwikkeling. Verwarmen op aardgas is achterhaald. Terwijl alle Nederlandse huizen zo snel mogelijk van het gas af moeten, sluiten we nu de meerderheid van nieuwe woningen op het gas aan,’ aldus Talitha Koek, woordvoerder van Natuur & Milieu.
100 miljoen per jaar
De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost Nederland jaarlijks 100 miljoen euro. ‘Een gasnet gaat zeker 40 jaar mee. Dit is weggegooid geld als we straks gasloos moeten zijn. Beter kunnen we dit bedrag besteden aan het bouwen van all-electric woningen,’ stelt Koek.
Van 7 naar 1 miljoen gasaansluitingen
In 2035 mag Nederland maximaal 1 miljoen gasaansluitingen tellen om binnen de twee graden doelstelling te blijven, zoals afgesproken in het Parijs-klimaatakkoord. Dit berekende Natuur & Milieu in haar Energievisie.  Momenteel telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. Alternatieven zijn beschikbaar, zoals all-electric woningen. Ze worden echter nog weinig toegepast, blijkt uit dit onderzoek.
Schrap aansluitplicht
Natuur & Milieu doet een oproep aan het nieuwe kabinet om de gasaansluitplicht uit de Gaswet te schrappen. ‘De aansluitplicht is dweilen met de kraan open. Enerzijds ondertekent Nederland het Parijs-klimaatakkoord waarmee we ons committeren aan het uitfaseren van fossiele bronnen. Anderzijds heeft Nederland een wettelijke verplichting om onze huizen en gebouwen op aardgas, een fossiele bron, aan te sluiten. Die wet moet dus zo snel mogelijk worden aangepast,’ aldus Koek.
Ook Stedin wil gasloos
Netbeheerder Stedin heeft kennisgenomen van het onderzoek van Natuur & Milieu. David Peters, directeur Strategie bij Stedin: ‘Stedin is groot voorstander van het schrappen van de aansluitplicht van gas voor nieuwbouwwoningen.  Jaarlijks sluiten netbeheerders nog duizenden nieuwe woningen aan op het aardgasnet, terwijl er alternatieven zijn. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat deze alternatieven niet duurder zijn in het gebruik.’
Over het onderzoek
Natuur & Milieu onderzocht de nieuwbouwplannen voor 2017 tot en met 2021 van Nederlandse gemeenten via een steekproef. De onderzochte gemeenten zijn verspreid over heel Nederland en vormen een representatieve afspiegeling van de verwachte nieuwbouwontwikkeling. Aanvullend nam Natuur & Milieu een enquête af onder acht gemeenten die de afgelopen jaren veel nieuwbouw realiseerden. Klik hier voor het volledige rapport.

Milieu artikelen