HomeNieuwsVeiligheidOpnieuw ernstige jeugdproblemen nu op Gildeplein

Opnieuw ernstige jeugdproblemen nu op Gildeplein

gildeplein_purmerend
Het bericht van de Stadspartij over de criminele jeugdgroepen en in het bijzonder die  op het Wormerplein suddert nog na. Jeugdwethouder Berent Daan (PvdA) laat opnieuw weten van niets te weten. En wat hij er van weet is bijna niets en dat als er onderzoeken zijn, deze niet representatief zijn. Op internet staat ondertussen zonder dat hij het weet het tegendeel te lezen. Maar de struisvogelhouding van onze jeugdwethouder is nu eenmaal zijn handelsmerk geworden.
Terwijl Berent Daan dus met zijn hoofd onder het zand zit, is burgemeester Don Bijl bezig om de volgende (jeugd) brand te blussen. Nota bene in de wijk waar Berent Daan wijkwethouder van is, de Purmer Noord. Om precies te zijn het Gildeplein.

Het is nog onduidelijk wie en welke jongeren de overlast veroorzaken. Maar het feit dat de burgemeester zich er direct mee bezighoudt tekent wel de ernst van de situatie.
Want, zoals we inmiddels uit de antwoorden weten die de Stadspartij eerder kreeg, moet er wel iets heel bijzonders aan de hand zijn wil de burgemeester zich er direct mee bezighouden. Eerder liet het college in antwoorden op vragen van de Stadspartij namelijk weten dat criminele jeugdgroepen primair voor de burgemeester zijn en overlastgevende jeugdgroepen voor het college c.q. de portefeuillehouder (nu nog) Berent Daan. Dat kleurt de operatie van de burgemeester thans op het Gildeplein dus extra in.

De problemen op het Gildeplein
Wat is het geval. De wijkkerngroep Purmer-Noord en de bewonerscommissie Gildeplein hebben de burgemeester eind vorig jaar laten weten dat de overlast van sommige jongeren zodanig is toegenomen dat zij er vrijwel dagelijks last van hebben.

Burgemeester Don Bijl pakt de overlast nu met harde hand aan.
‘Het is natuurlijk erg vervelend dat velen van u zich niet veilig voelt in uw eigen huis. Ik wil u graag laten weten dat de gemeente deze situatie serieus neemt: we zijn aan de slag gegaan en hebben inmiddels verschillende acties uitgezet.
Kort na de melding ben ik ter plaatse geweest. Ik heb met verschillende partijen gesproken over wat er aan de hand is en wat we daaraan kunnen doen. Het is ons allen duidelijk dat iedereen íets kan doen om de situatie te verbeteren: de gemeente, woningcorporatie, politie, ondernemers, bewoners en natuurlijk de jongeren zelf.’  Zo laat de burgemeester de bewoners en de kerngroep in een brief weten.

De aanpak
Via de brief laat burgemeester Bijl de bewoners ook weten welke acties hij heeft uitgezet om de overlast aan te pakken:

  • Zo hebben vertegenwoordigers van de wijkkerngroep Purmer-Noord  contact opgenomen met een aantal ondernemers om alvast maatregelen te nemen tegen de overlast.
  • Binnenkort krijgen alle ondernemers ook een brief, waarin de burgemeester ze verzoekt mee te werken aan een schoon en veilig winkelcentrum. De ondernemers worden ook nauw betrokken bij de gesprekken, zodat er sprake is van een goede samenwerking
  • De burgemeester probeert erachter te komen wie de jongeren zijn om daarna te bekijken wie er werkelijk overlast veroorzaakt. De jongeren worden daarmee uit de anonimiteit gehaald. Vervolgens wordt gekeken welke aanpak het beste past.
  • De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving gaat ondernemers aanspreken, waarvan de afvalcontainers illegaal buiten staan. Jongeren kunnen via deze containers namelijk gemakkelijk het appartementencomplex binnen dringen. Juridische procedure kunnen daarbij enige tijd vergen.
  • Meneer Uygun van Clup Welzijnswerk, gaat de bewonerscommissie Gildeplein ondersteunen in hoe te handelen in deze complexe zaak.
  • De straathoekwerker, Pieter de Boer, zoekt regelmatig contact met de jongeren en bespreekt hun gedrag en alternatieven van plekken waar ze kunnen gaan hangen (bijvoorbeeld in het Leeghwaterpark).
  • De politie blijft surveilleren en heeft extra aandacht voor meldingen.
  • De bewonerscommissie houdt een logboek bij, zodat overzichtelijk wordt gemaakt wanneer en welke overlast plaatsvindt.
  • IntermarisHoeksteen heeft verschillende verzoeken van de bewonerscommissie om het veiligheidsgevoel te verhogen, in behandeling genomen. Daarnaast blijft ze reparaties door vandalisme snel repareren.

Ook vraagt Don Bijl om vooral de bewonerscommissie Gildeplein te ondersteunen en te voeden met informatie.
Don Bijl: ‘Alleen dan kunnen zij hun werk goed doen. Bij de bewonerscommissie kunt u ook terecht voor informatie over de stand van zaken van onze acties. U kunt de commissie bereiken door te bellen naar (0299) 471 377.
Hopelijk geeft deze brief u het vertrouwen in een goede afloop en de overlast vermindert tot wat u normaal gesproken mag verwachten bij een winkelcentrum. Dat hoop ik mede namens politie, bewonerscommissie, wijkkerngroep Purmer-Noord en Intermaris-Hoeksteen.’

Meer problemen in Purmerend
De aanpak van burgemeester, eerst op het Wormerplein en nu op het Gildeplein, laat wel zien dat er grote problemen zijn met groepen jongeren. De Stadspartij hoort en neemt waar dat ook op andere plaatsen in de stad in meer of mindere mate problemen komen en gaan. Voortdurend wordt daar in de gemeenteraad door de Stadspartij op gewezen. Maar daar laat jeugdwethouder Berent Daan steeds weten: ‘ we hebben alles onder controle, niets aan de hand, gaat u rustig slapen’.  De burgemeester werkt ondertussen in alle stilte aan de problematiek en laat nu onder druk van publicaties door de Stadspartij weten wat zijn aanpak is op het Gildeplein.

Het wordt tijd voor een wethouder die niet met zijn ‘kop’ in het zand jongerenproblemen probeert te beheersen!

Veiligheid artikelen