HomeNieuwsEconomieOpenbaar Wi-Fi per direct gestopt

Openbaar Wi-Fi per direct gestopt


ln maart 2014 heeft de gemeente Purmerend een offerte van Bluetrace inzake City Wi-Fi2.0 ondertekend. Daarmee is een overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen teneinde bezoekers aan de binnenstad van Purmerend gratis Wi-Fi aan te bieden middels door de gemeente Purmerend van Bluetrace gekochte apparatuur. Hiertoe zijn op circa 30 locaties in de binnenstad, camperplaats en haven Wifi-ontvangers geïnstalleerd.

Om gratis Wi-Fi te kunnen aanbieden is een subsidie van de provincie Noord-Holland verkregen en is een gemeentelijk bijdrage gedaan met als motivering het versterken van het verblijfsklimaatin de binnenstad en het bieden van een extra service aan bezoekers van de binnenstad, de camperplaats en de haven.

Wi-Fi voldoet niet aan Wet bescherming persoonsgegevens

ln december 2015 en in juni 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schriftelijk aangegeven dat de diensten en producten van Bluetrace niet voldoen aan de Wetbescherming persoonsgegevens en de gemeente nadrukkelijk verzocht maatregelen te nemen om te zorgen dat de openbare Wi-Fi-voorziening wel voldoet aan landelijke wetgeving.

Het college is sinds begin 2016 in gesprek met vertegenwoordigers van Bluetrace teneinde tot technisch werkbare en tevens juridisch houdbare afspraken in deze te komen. Dit heeft niet geleid tot normconform handelen door Bluetrace.

Per direct WiFi signaal gestaakt

Het college heeft derhalve besloten om het openbaar Wi-Fi-signaal in de huidige hoedanigheid per ommegaande te staken conform het verzoek van de AP. Voorts heeft het college besloten om de samenwerking met Bluetrace per ommegaande te beëindigen. Verder onderzoekt het college op welke alternatieve wijze openbaar Wi-Fi kan worden aangeboden conform landelijke wetgevingsvereisten. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal de gemeenteraad na het zomerreces worden geïnformeerd.

Economie artikelen