HomeNieuwsEconomieOpenbaar toilet op Schapenmarkt

Openbaar toilet op Schapenmarkt

Toilet Schapenmarkt (blauw) Afbeelding raadsstukken

De gemeenteraad heeft in 2019 bij de begrotingsbehandeling geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van een openbaar toilet op de Koemarkt. Uitgangspunt was toegankelijkheid voor mindervaliden, een gedeelde verantwoordelijkheid met ondernemers en het feit dat een dergelijke faciliteit een positieve bijdrage levert aan de binnenstad.

Met de BIZ Koemarkt zijn hier in 2020 gesprekken over gevoerd, waarbij gesproken is een toiletvoorziening te creëren in de avonduren en de nacht. De BIZ Koemarkt vroeg zich af of een dergelijke investering op dit moment wel raadzaam is, omdat de situatie door het coronavirus wezenlijk veranderd is.

In november 2020 is de nieuwe situatie voorgelegd in de raadscommissie. Hierbij is aangegeven dat een verzinkbaar model voor de nacht, op de Koemarkt nabij het watertappunt de beste optie is en overdag onder andere gebruik te maken van de toiletten van de horeca. Daarbij werd voorgesteld te wachten met het realiseren van de openbare toiletvoorziening tot na de corona pandemie, aangezien er geen  nachtleven is. De raadscommissie heeft toen aangegeven op korte termijn over te willen gaan tot plaatsing van een toilet voorziening die voor iedereen toegankelijk is en vierentwintig uur per dag beschikbaar.

Uitwerking

Het besluit van de commissie heeft het college besproken met de BIZ Koemarkt, die kon zich niet vinden in een vast toilet op de Koemarkt. Daarnaast heeft de VVE van de Markthallen contact opgenomen met de gemeente en aangegeven tegen de plannen van het plaatsen van een toiletvoorziening op de Koemarkt te zijn. Voor een toiletvoorziening die vierentwintig uur per dag beschikbaar moet zijn is een verzinkbaar model niet haalbaar op de Koemarkt. Daarom is gezocht naar een andere invulling hiervoor, die recht doet aan alle wensen en gestelde kaders.

Er is gekozen voor een vast model die geplaatst kan worden op de Schapenmarkt, achter het Jilvahuis en vierentwintig uur per dag beschikbaar is.
Er zullen borden geplaatst worden om bezoekers van de binnenstad te attenderen op deze openbare toiletvoorziening. Na marktonderzoek is de beste partij naar voren gekomen die een unit kan plaatsen die demontabel is. Mocht de toiletvoorziening op deze locatie niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld doordat een permanente voorziening meegenomen wordt in de ontwikkeling van de Schapenmarkt, kan deze op een andere locatie in Purmerend geplaatst worden.

BIZ Koemarkt en realisatie

Het bestuur van de BIZ Koemarkt heeft laten weten achter de keus te staan om op korte termijn de toiletvoorziening te realiseren achter het Jilavahuis.

Indien de raad akkoord is dan zal de opdracht voor de toiletvoorziening gegeven worden. De levertijd bedraagt ongeveer veertien weken. De leverancier zal ook de benodigde vergunning aanvragen.

Economie artikelen