HomeNieuwsEconomieOok Purmerend slachtoffer kartel boomkwekerijen

Ook Purmerend slachtoffer kartel boomkwekerijen

boomkwekerij.jpg
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft eind november 2007 voor ruim 1 miljoen euro boetes opgelegd aan zeven boomkwekerijen wegens het maken van verboden kartelafspraken vanaf januari 1998 tot en met eind februari 2004. Bij deze bedrijven behoren ook de vaste leveranciers van de gemeente Purmerend.

 

Dergelijke afspraken tussen concurrenten zijn in strijd met de Mededingingswet. Daarnaast heeft de NMa naar aanleiding van het onderzoek naar de boomkwekerijen de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) op de vingers getikt wegens het geven van prijsadviezen aan haar leden. Prijsafspraken, ook in de vorm van prijsadviezen door een brancheorganisatie, zijn op basis van de Mededingingswet verboden.

De zaak is aan het licht gekomen door een tip van FIOD/ECD die tijdens een onderzoek diverse documenten onder ogen kreeg waaruit bleek dat er tussen de betrokken ondernemingen kartelafspraken zijn gemaakt.

De betrokken ondernemingen hebben in wisselende samenstelling overleg gevoerd voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen van boomkwekerijproducten, zoals bomen en heesters, aan gemeenten.
Een aanbestedingsafspraak vormt een zeer zware overtreding van de Mededingingswet.
Door de kartelafspraken zijn gemeenten benadeeld doordat zij een hogere prijs betaalden dan de prijs die onder normale concurrentie tot stand gekomen zou zijn.

De bestrafte kwekerijen zijn:

  • Darthuizer (Leersum)    boete:    € 497.000
  • Boot & Co (Boskoop)     boete:    € 262.000
  • M. vd Oever & Zn             boete:    € 223.000
  • Ton van den Oever         boete:    €  44.000
  • Udenhout BV                   boete:    €  22.000
  • Van ’t Wout (Boskoop)   boete:    €  20.000
  • Bonte Hoek (Glimmen) boete:    €  19.000.

Purmerend schort contracten op
Wethouder Krieger geeft via de B&W besluiten van 29 januari jl. te kennen dat er door de NMA flinke boetes zijn uitgedeeld aan 4 bedrijven in Nederland met betrekking tot het groenonderhoud. (Het blijkt dus volgens het bericht van de NMA om 7 bedrijven te gaan en een waarschuwing aan de branchevereniging. )
Het betreft, aldus Krieger,  kwekers die bomen en planten leveren. Deze bedrijven zijn ook leverancier van de gemeente Purmerend, soms rechtstreeks, soms via hoofdaannemers.

Vanaf heden zijn de contracten met deze bedrijven opgeschort en er wordt onderzocht of het mogelijk is om claims in te dienen bij deze bedrijven. De gemeente is op zoek naar alternatieve leveranciers. Gelet op de omvang van de verboden prijsafspraken zal dat nog niet gemakkelijk zijn.

Economie artikelen