HomeNieuwsSociale ZakenOok nieuwe afspraken Wmo liggen zwaar op maag

Ook nieuwe afspraken Wmo liggen zwaar op maag

wmo
De nieuwe (concept) Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) inkoop maatschappelijke ondersteuning gaat gemeenten geld kosten en is mogelijk in strijd met de nieuwe aanbestedingsregels.

Dat stelt gemeentekoepel VNG in een reactie op de herziene AMvB. De Vereniging Nedrlandse Gemeenten benadrukt nogmaals deze overbodig te vinden.

Risico-regelreflex

Via de AMvB wil verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS) onder meer regelen dat gemeenten reële (cao-conforme) tarieven voor huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en vervoer gaan betalen. ‘Veel gemeenten zijn in staat een goede afweging te maken tussen prijs en kwaliteit en bieden ook een reële vergoeding’, stelt de VNG in een reactie op de ‘tweede’ versie van de AMvB. ‘Het rijk zou meer vertrouwen moeten hebben in de uitvoeringskracht van gemeenten en niet in de risico-regelreflex schieten. We zien meer in het aanspreken (indien nodig) van een individuele gemeente op de keuzes die ze maakt’, stelt de VNG in een schriftelijke reactie.

Vernieuwing

De eerste versie was voor gemeenten onverteerbaar. Na bestuurlijk overleg tussen de VNG en Van Rijn (VWS) werd toegezegd dat het ministerie met een aangepaste versie zou komen. Die is er nu, maar ook daar hikken gemeenten tegenaan. Een van de bezwaren is dat het rijk in de (concept) AMvB spreekt van ‘een college dat een reële prijs vaststelt voor het leveren van een dienst’. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het feit dat colleges lang niet altijd een tarief vaststellen, aldus de VNG. Dat doen colleges alleen als op basis van geleverde zorguren wordt afgerekend (en ingekocht: ‘p x q’-financiering). ‘Met het oog op de transformatie experimenteren gemeenten met andere vormen van bekostiging zoals resultaatfinanciering of populatiegebonden bekostiging. Het rijk is geïnteresseerd in nieuwe vormen van bekostiging maar in de AMvB zien we dat niet terug’, stelt de VNG.

Te verstrekkend

De reikwijdte van de AMvB is wel erg (te) groot, vindt de VNG verder. De ‘voorloper’ van de AMvB – de (vrijwillige) Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning – had alleen betrekking op de huishoudelijke hulp. De AMvB wil ook reële tarieven afdwingen voor begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en vervoer.

Bestuurlijk aanbesteden

De AMvB gaat uit van de mogelijkheid tot bestuurlijk aanbesteden. Dat strookt in de ogen van de gemeentekoepel niet met de nieuwe Aanbestedingswet, die stelt dat diensten boven 750.000 euro Europees moeten worden aanbesteed. De VNG wil weten of gemeenten niet meer bestuurlijk mogen aanbesteden, of dat bestuurlijke aanbestedingen buiten de werking van de AMvB vallen. 

Sociale Zaken artikelen