HomeNieuwsEconomieOnze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

2019MRAincijfers
De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen.
In deze rapportage worden de meest recente sociaal economische ontwikkelingen van onze regio gepresenteerd.
Enerzijds met statistische cijfers, anderzijds met een doorkijkje naar ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst.
Elk voordeel heeft zijn nadeel
Deze gevleugelde uitspraak is merkbaar in de rapportage. Naast positieve ontwikkelingen zijn er ook negatieve. In internationaal opzicht is de positie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) sterk. In economische opzicht heeft de MRA een grote aantrekkingskracht op bedrijven en (toename) inwoners. De bevolking groeit, niet in het minst door het gunstige werkgelegenheidsklimaat, de baanloosheid is uitzonderlijk laag.
Tegelijkertijd is de vraag naar woningen buitengewoon hoog en is het aanbod te laag. Wat een zeer problematische situatie oplevert voor de vele woningzoekenden, ook waar het de betaalbaarheid van een woning betreft.
De arbeidsproductiviteit en de deelname aan het arbeidsproces nemen nauwelijks toe, er zijn tekorten op de arbeidsmarkt, de mobiliteit staat onder druk.
Daar komt nog eens bij dat de verandering van energieleverende bronnen energietransitie en de kringloopeconomie (cradle tot cradle) de komende jaren vaster vorm moet krijgen. Dat betekent dat er voor de komende jaren een grote uitdaging ligt.
Samenwerking regiogemeenten bittere noodzaak
Voor de Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en gemeenten, is er veel werk aan de winkel. De opgaven overstijgen immers in veel gevallen de slagkracht van de afzonderlijke samenwerkingspartners en noopt daarom tot een innige samenwerking.
De rapportage, met voor de liefhebbers veel cijfermatig materiaal, is HIER te lezen.

foto: voorzijde rapportage MRA rapport

Economie artikelen