HomeNieuwsEconomieOnvrede over windmolenregels provincie Noord-Holland

Onvrede over windmolenregels provincie Noord-Holland


De Amsterdamse coalitiepartijen D66, SP en VVD verzetten zich tegen provinciale regels over de bouw van windmolens in gemeenten. Volgens de partijen frustreren die regels veelbelovende duurzame initiatieven. Volgens de provinciale VVD staan de afspraken echter als een huis. D66 laat wel een gaatje open voor wijziging van beleid.

Regels te star

De partijen laten in een opiniestuk in het Parool weten dat de provincie Noord-Holland gemeenten meer ruimte moet geven om nieuwe windmolens te plaatsen. Amsterdam telt vele enthousiaste windondernemers, maar provincieregels belemmeren hun plannen. De raadsleden vinden dat de regels door hun starheid ontoepasbaar zijn in de Amsterdamse praktijk. ‘Provinciebestuurders, richt u op van uw tekentafel, schrap de onnodige bureaucratie en gun gemeenten de ruimte om windenergie in stedelijk gebied zelf in te vullen.’

Gemiste kans

Een van de regels waar de raadsleden tegen ageren is de verplichte afstand van 600 meter tot bewoning. In stedelijk gebied is dat opmerkelijk, vinden de raadsleden. De richtafstand voor een afvalverbrandingsoven is korter en de landelijke richtlijn is 300 meter. Ook storen zij zich aan de verplichting kaarsrechte rijen turbines aan te leggen van zes stuks die op strikt gelijke afstand van elkaar staan. De voor windmolens geschikte Noordelijke IJ-oever loopt niet recht en windmolens zijn hier minder ingrijpend dan in landelijk gebied. ‘Een gemiste kans’, vinden ze. Het meest bizar vinden ze dat voor iedere nieuwe windmolen twee oude (overlastgevende) windmolens elders in de provincie moeten verdwijnen. Ondernemers moeten die oude molens zelf zoeken en ervoor betalen. Oneerlijk, vinden de raadsleden. Ze stellen voor dat de provincie dat uit haar eigen slapende budget betaalt.

Provincie bevoegd

De provincie Noord-Holland laat in een schriftelijke reactie aan Binnenlands Bestuur weten dat de provincie op grond van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd is dergelijke regels te stellen. ‘De provincie kiest voor een zorgvuldige afweging tussen het belang van een duurzame energievoorziening en het belang van kwaliteit van de leefomgeving.’ Het havengebied van Amsterdam is opgenomen als één van de locaties waar mogelijk windturbines geplaatst kunnen worden. ‘Of plaatsing echt mogelijk is, zal in de concrete vergunningprocedures worden getoetst.’

Wensen bekend

De provincie Noord-Holland werkt aan een notitie “gebiedsspecifieke uitwerking ruimtelijke kwaliteit” van die locaties, waarin ze de geldende ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per locatie nader uitwerkt. ‘De wensen van de gemeente Amsterdam zijn bij ons bekend en worden bij die uitwerking in ogenschouw genomen, net als dat van andere partijen.’ Naar verwachting volgt besluitvorming in het najaar.

VVD: afspraken staan als huis

Zowel VVD als D66 zijn vertegenwoordigd in het provinciebestuur als het stadsbestuur, maar overleg over deze grieven is niet gevoerd. Het opiniestuk viel de in het buitenland verkerende VVD-fractievoorzitter Paul Slettenhaar dan ook koud op het dak. ‘Het is komkommertijd. Ik vind het een beetje raar dat deze raadsleden het zo scherp neerzetten zonder overleg. Het wordt onnodig op de spits gedreven. De woordvoerders van onze gemeentelijke en provinciale fractie gaan hier na het reces een kopje koffie over drinken. Laat duidelijk zijn dat de verse afspraken hierover staan als een huis. Om het landschap in heel Noord-Holland mooi te houden, moeten we voorkomen dat overal windmolens komen.’

D66: halen doelstellingen leidend

Zijn college-fractievoorzitter van D66 Ilse Zaal wijst er ook op dat bijna de hele Staten, op de SP en enkele kleine partijen na, begin maart hebben ingestemd met het nieuwe beleid. Wel hield ze toen al een slag om de arm. ‘We staan er nog steeds achter, maar als blijkt dat deze kaders ertoe leiden dat de keiharde doelstelling van het rijk (685 megawatt) niet wordt gehaald, dan moeten we verder kijken hoe we daarmee omgaan en onderzoeken of de kaders belemmerend werken. Het is daarvoor nu nog te vroeg. De aanvragen moeten nog komen. Maar we houden het scherp in de gaten.’

Economie artikelen