HomeNieuwsMilieuOntheffingverlening Flora- en faunawet in zwaar weer

Ontheffingverlening Flora- en faunawet in zwaar weer

vleermuis
Ruimtelijke economische ontwikkelingen ondervinden stagnatie door tekort aan capaciteit en deskundigheid voor ontheffingverlening van de Flora- en Faunawet. Deze situatie kan jaren gaan duren. Het Netwerk Groene Bureaus vraagt staatssecretaris Dijksma de uitvoering van de natuurregelgeving te verbeteren. De komende overdracht van deze taak naar de provincies is riskant.

Het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie van groene adviesbureaus, ervaart dat de huidige ontheffingverlening tekortschiet op snelheid en kwaliteit. Initiatiefnemers blijven daardoor te lang in onzekerheid over de uitvoerbaarheid van economische initiatieven. Economische ontwikkeling en ook de bereidheid tot naleving van de regelgeving staan daardoor onder druk.

De leden van het Netwerk verzorgen jaarlijks duizenden ontheffingaanvragen voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, overheden, waterschappen en particulieren. Daarbij creëren deze adviesbureaus mogelijkheden om economische ontwikkeling en natuur te combineren. Dat wordt steeds moeilijker,  zo niet onmogelijk. Dat komt onder meer doordat de overheid niet-werkende standaardoplossingen voorschrijft bij gebrek aan voldoende kennis om maatwerk te beoordelen. Ook stelt de overheid niet-uitvoerbare en niet-zinvolle eisen aan projecten. Aanvragen worden onzorgvuldig beoordeeld. Voor afhandeling van aanvragen staat vier maanden wat nog kan oplopen tot acht maanden. Voor veel projecten is dit veel te lang.

Het aantal ontheffingaanvragen nam het afgelopen jaar met een kwart toe door een gewijzigde juridische interpretatie van regelgeving. De ontheffingverlener (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voert nu de personele capaciteit weliswaar op maar ervaart grote achterstanden in ervaring en deskundigheid. Zonder ingrijpen zal deze onwenselijke situatie nog zeker een half jaar duren.

Ook op langere termijn staat ontheffingverlening onder druk. Voor de decentralisatie van de uitvoering van de Natuurwet in 2015 voorziet het Netwerk verwatering van de taken bij de rijksoverheid terwijl de provincies hun nieuwe taken nog niet kunnen oppakken. Dan ontstaat een gat in de uitvoering van minstens een jaar. Het Netwerk Groene Bureaus bepleit een degelijke overgangsperiode om de rijkstaken goed en transparant over te dragen naar een goede uitvoeringsorganisatie bij de provincies. De nieuwe Natuurwet mag niet leiden tot een rem op economische ontwikkeling en tot een negatief beeld van het natuurbeleid door gebreken in de uitvoering.

Milieu artikelen